معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیل از ثبت ۸۷۰ سبقت تخلف غیرمجاز خبر داد.

حمیدرضا عبدی  در بازدید از سامانه های هوشمند محور اردبیل سرچم با بیان اینکه این میزان تخلف توسط ۲۹ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور سرعت در ۲ ماه گذشته ثبت شده افزود: بیشترین سرعت غیرمجاز به ترتیب در محورهای مشکین شهر کنگرلو ، بران قره آغاج  سربند در محور پارس آباد و گرمی سه راهی بیله سوار به ثبت رسیده است.

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیل میانگین سرعت متوسط محورهای استان را ۷۱ کیلومتر بر ساعت عنوان کرد و گفت: میانگین سرعت در محورهای یاد شده ۸۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی از ثبت ۸۷۰ تخلف سبقت غیرمجاز خبر داد و تصریح کرد: محورهای اسالم خلخال، اردبیل آستارا ،سه راهی بیله سوار به بیله سوار بیشترین تردد تخلف سبقت غیرمجاز را داشته است.

عبدی با اشاره به فعال بودن ۱۴۲ سامانه هوشمند در جاده های استان، از ارسال ۲۵ هزارو ۲۹۲ تخلف سرعت غیرمجاز جهت اعمال قانون به پلیس راه کشور خبر داد.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/52718