فرماندار شهرستان گرمی منتخبان دوره ششم شورای شهر شهرستان گرمی را اعلام کرد.

انتخابات

 

 

علی بهشتی در گفت و گو با خبرنگار ما از پایان شمارش آرا در این شهرستان خبر داد و گفت: نتایج منتخبین شورای شهر مشخص شد.

عیسی عزیزپور با آرا ۳۲۰۶ بالاترین رای، حمزه جعفرپور با رای ۲۹۲۵ دومین، سعید سعیدی با رای ۲۹۲۰ سومین رای و جمال الدین وثوقی با تعداد کل آرا ۲۶۲۵ چهارمین و منصور محرمی با رای ۲۲۳۶ بعنوان نفر پنجم شورای شهر این شهرستان انتخاب شدند.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/53019