نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اردبیل

مشارکت انتخابات

منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر اردبیل:

ابراهیم صفری۱۵۷۱۳

یونس رونقی۱۴۶۸۶

بهروزاسکندر پور۱۴۴۵۵

علیرضا غریبی ۱۳۵۴۰

زهرا قدیمی ۱۳۴۸۱

مینا نهامین ۱۳۱۴۲

حبیب اله فتحی ۱۲۶۳۹

میر محمد سیدهاشمی ۱۲۳۷۰

سلامت صفری ۱۱۳۳۲

سجاد محمدحسن پور ۱۱۰۷۹

اسفندیار هوشیار ۱۰۷۵۸

علی البدل:

زکی اله خوشبخت ۱۰۵۳۶

کرامت مهدوی کلور ۱۰۴۷۹

سیدناصر حسینی ۱۰۴۶۵

رحیم اقازاده ۱۰۴۰۸

جواد انصاری ۱۰۳۶۶


۱۷- آقای حسن پورعلی نام پدربرجعلی دارای ۱۰۲۳ رأی
۱۸- آقای بهزاد عباس زاده نام پدرعباسدارای ۱۹۱ ۱۰ رأی
۱۹- آقای هوشنگ پیری نام پدرجانعلی دارای ۱۰۱۵۰ رأی
۲۰- آقای جواد نوری نام پدر فرمان دارای ۱۰۰۵۲ رأی
۲۱- آقای ابراهیم علی پور نام پدر غلامحسین دارای ۹۶۰۹ رأی
۲۲- آقای محمدرضا سرداری سیار نام پدر اسداله دارای ۸۹۲۰ رأی
۲۳- آقای ناصر ناطق در آباد نام پدرامین دارای ۷۸۱۷ رأی
۲۴- آقای سید رضا علوی نام پدرسید کمال الدین دارای ۷۶۷۹ رأی
۲۵- آقای جمشید ابراهیمی نام پدرانشالله ابراهیمی دارای ۷۳۷۱ رأی
۲۶- آقای عبدالرحمن صلواتی زاده نام پدر موسی دارای ۷۲۳۰ رأی
۲۷- آقای محمود عقابی نام پدر کریم دارای ۱۹۹۲ رأی
۲۸- آقای مهدی نوری نام پدرولی اله دارای ۶۹۵۶ رأی
۲۹- آقای داور صابر نام پدرهوشنگ دارای ۶۶۲۹ رأی
۳۰- خاتم سارا محمدی کله سر نام پدرعباسعلی دارای ۶۵۴۲ رأی
۳۱- آقای قوام صابری نام پدر نباتعلی دارای ۹۳۶۳ رأی
۳۲- خاتم لیلا تقوی نام پدر جبار دارای ۶۱۴۵ رأی
۳۳- آقای محمدباقر سپهری نام پدر ارشد دارای ۵۹۸۸ رأی
۳۴- آقای علی قبادی نام پدرنصیر دارای ۵۸۵۶ رأی
۳۵- خانم الهام عبد اله زاده آقبلاغ نام پدررسول دارای ۵۷۳۸ رأی
۳۶- آقای علی امیرپور نام پدر میرزایک دارای ۵۵۹۹ رأی
۳۷- آقای نوید محمدنیا نام پدر ابراهیم دارای ۱۷ ۵۴ رأی
۳۸- آقای داود دقیقی نام پدر مهدی دارای ۱۳۷۹ رأی
۳۹- مالک اژدر حسنی نام پدر محب اله دارای ۴۸۸۹ رأی
۴۰- آقای ایوب محمودی نام پدر غلامعلی دارای ۴۵۶۶ رأی
۴۱- حبیب اله فروزنده توجه بیگلو نام پدررشید دارای ۴۴۷۱ رأی
۴۲- آقای حسین افسانه نام پدر رحیم دارای ۴۵ ۴۴ رأی
۴۳- آقای طه محمدحسینی حیران نام پدریوسف دارای ۴۴۱۸ رأی
۴۴- آقای سیدغنی فروزان نام پدر میرعلی بالا دارای ۴٫۳۶ رأی
۴۵- آقای نادر ناصر کل تپه نام پدرصفر دارای ۳۹۵۴ رأی
۴۶- آقای نادر پیران مجنده نام پدر شکر على دارای ۳۹۰۲ رأی
۴۷- آقای کاظم صد شکر نام پدر الف اله دارای ۳۹۹۰ رأی
۴۸- آقای ایمان زمانی پیر الوان نام پدر میرزاخان دارای ۳۹۹۷ رأی
۴۹- آقای حسین امین نام پدر عوض دارای ۳۶۰ رأی
۵۰- آقای کلام ایمانی نام پدر اکبر دارای ۳۶۲۹ رأی
۵۱- آقای سیدسعید اطهرنیاری نام پدر میرصفدر دارای ۳۲۶۹ رأی
۵۲- آقای توفیق بالائی اردبیلی نام پدر لعمد دارای ۳۰۹۴ رأی
۵۳- آقای ولی کوثری مهر توجه بیگلو نام پدر عملا دارای ۲۷۱۸ رأی
برای مشاهده کامل منتخبین دوره ششم شورای شهر اردبیل در لینک زیر کلیک کنید

  پرینت

https://shahrkhan.ir/53052