مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: هر سال طرح سنجش دانش‌آموزان کلاس اول همزمان با سراسر کشور در اردبیل برگزار و کلاس اولی‌ها با مراجعه به پایگاه‌ها مورد معاینه سنجش سلامتی قرار می‌گیرند.

معاینه سلامتی بیمار

هر سال طرح سنجش دانش‌آموزان کلاس اول همزمان با سراسر کشور در اردبیل برگزار و کلاس اولی‌ها با مراجعه به پایگاه‌ها مورد معاینه سنجش سلامتی قرار می‌گیرند.

برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی، با هدف شناسایی و مداخلات بهنگام اجرا می‌شود که در سال گذشته و علیرغم شرایط کرونایی تقریباً تمامی نوآموزان بدو ورود به دبستان، مورد سنجش قرار گرفتند.

تمامی نوآموزان بدو ورود به پایه اول دبستان ملزم به شرکت در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی هستند و  برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان، پیش دبستان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه به صورت کامل اجرا می‌شود.

احمد ناصری، مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در مراسم افتتاح پایگاه سلامت سنجش جسمانی و تحصیلی نو آموزان از آغاز رسمی طرح سنجش دانش‌آموزان کلاس اولی در استان خبر داد و اظهار داشت: این پایگاه ها در تمام مناطق شهری ، روستایی و عشایری به تعداد ۱۳ پایگاه سیار و ثابت در استان دایر هستند.

وی افزود: والدین به همراه نو آموزان خود با توجه به جدول زمان بندی و ساعت معین شده توسط مدیران مدارس می توانند به پایگاه ها مراجعه کنند.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/53186