رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: درآمد پایدار شهری از ضرورت‌های توسعه شهر است که اگر این گره حل نشود ما با تغییر کاربری‌ها و تراکم‌فروشی‌های زیادی روبه‌رو خواهیم شد.

احمد خرم صبح پنج شنبه در دیدار با استاندار اردبیل و نشست با جامعه مهندسان در محل استانداری اردبیل اظهار کرد: تا زمانی که مشکل درآمد پایدار شهرداری‌ها حل نشود ما با تغییر کاربری‌ها و تراکم‌فروشی و همچنین خیانت به توسعه و عمران متوازن شهری روبه‌رو خواهیم بود که ضرورت دارد بر اساس ضوابط و مقررات ساخت و سازها و کارهای عمرانی به شکل صحیح و درست اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: در ۴۲ سال عمر مدیریتی سعی کردم تا تابع قوانین، ضوابط و معیارهای اصولی باشم و به رغم آن که فحش‌ها خورده‌ام از این موازین کوتاه نیامده و هیچ وقت قلمم را در مسیر ناصحیح و انحراف سوق ندادم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از کاربری‌فروشی‌های شهری به عنوان معضل جدی یاد کرد و گفت: امیدواریم مهندسان نسل جدید پای مقررات و قوانین محکم بایستند و در حفظ منافع مردم و حقوق شهروندان از هیچ چیزی کوتاه نیایند.

خرم با بیان اینکه امروزه همه وظیفه داریم به دور از اغراق و رفتارهای غلوآمیز به وظیفه خود عمل کرده در پیشرفت کشور نقش اصلی و اساسی خود را ایفا کنیم، افرود: امروز نسل چهارم در حوزه ساخت و ساز و صنعت ساختمان با تجربه‌ای گران‌سنگ ورود پیدا کردند و ضرورت دارد با دیدگاهی جهانی و بر مبنای استانداردها هم در مسائل فنی و تخصصی و هم مسائل اجتماعی به سمتی حرکت کنیم تا بهترین خروجی را شاهد باشیم.

وی به ویژگی‌های نسل‌های اول تا چهارم اشاره کرد و ادامه داد: بعد از انقلاب صنعتی و اختراعات و ابتکارات انقلاب موج سوم در حوزه آی. تی، آی. سی. تی و تولید دانش اتفاق افتاده و در موج چهارم ما با توسعه علوم و فنون و تولید اطلاعات به شکل آنلاین و لحظه‌ای روبه‌رو هستیم.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/53209