زن جوان پس از صیغه شدن با پسر جوانی کشته شد!

زن صیغه ای به قتل رسید این زن صیغه ای وقتی به ازدواج شوهر صیغه ای اش اعتراض کرد نمی دانست بلای شومی در انتظارش است.هیچ کس نمی دانست زن صیغه ای کجاست تا اینکه همسایگانش تماس گرفتند و کسی باور نمی کرد جنازه زن صیغه ای در حیاط اتاقش دفن شده باشد.

گزارش ناپدید شدن زنی در ورامین خیلی زود با پیدا شدن جسد این زن وارد مرحله جنایی شد!

یکی از همسایه‌ها به مأموران گفت: دو ماه قبل پروین زن همسایه از من برای کاری بیل و کلنگ گرفت. این آخرین بار بود که او را دیدم. بعد از آن نه خبری از این زن بود و نه پسر جوانی که مدتی با او زندگی می‌کرد.

با این اظهارات تحقیقات برای شناسایی مرد جوان آغاز شد.تا اینکه سرانجام مأموران موفق به شناسایی محل زندگی او شده و بازداشتش کردند. متهم که «سعید» نام داشت، پس از دستگیری گفت:« من ۲۴ ساله بودم که با این زن ۴۸ ساله آشنا شدم.

مدتی عقد موقت بودیم و با هم زندگی می‌کردیم. اما بعد از مدتی تصمیم گرفتم تشکیل خانواده بدهم و صاحب فرزند شوم. به این ترتیب ناگهان او را ترک کردم و رفتم. بعد از مدتی به دیدنش آمده بودم که گفت فاضلاب خانه‌اش مشکل دارد.

بعد هم ازهمسایه بیل و کلنگ گرفت و کنار در حیاط ایستاد تا من مشکل را بررسی کنم. همین‌طور که مشغول کندن زمین بودم بر سر زن گرفتن من جروبحث مان شد. او می‌دانست من بچه دارم اما همچنان دست بردار نبود.

تا اینکه تهدید کرد موضوع را به همسرم می‌گوید. من که با شنیدن این حرف بشدت عصبانی شده بودم با چوب ضربه‌ای به پشتش زدم و با چاقو گلویش را بریدم. بعد هم در همان چاله‌ای که در باغچه کنده بودم او را دفن کردم. حالا هم بشدت پشیمانم.»

این پرونده بعد از افشای راز جنایت در مراحل قضایی تحت رسیدگی قرار گرفت!

  پرینت
  • منبع خبر : رکنا

https://shahrkhan.ir/53219