رئیس میراث فرهنگی شهرستان سرعین گفت: با تاسیسات گردشگری که اقدام به استفاده جارچی کنند، برخورد جدی می‌شود.

سرعین

 

 

یحیی نجارقابل با بیان اینکه با مراکز اقامتی که به هر عنوان جارچی استفاده می کنند برخورد خواهیم کرد، افزود: با نظارت های مستمر جلوی رواج دوباره پدیده استقرار جارچی ها را در شهر سرعین را خواهیم گرفت.

وی تصریح کرد: با مراکزی که اقدام به استخدام جارچی کنند در مرحله اول پلمپ و در صورت استمرار و ممارست در این اقدام پروانه آن‌ها باطل خواهد شد.

رئیس میراث فرهنگی شهرستان سرعین گفت: در شان شهر‌ توریستی نیست که مسافران در بدو ورود با چنین صحنه‌های ناشایست مواجه شوند و تمام‌ تلاش خود را برای برطرف کردن این‌ معضل خواهیم کرد.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/53320