شهردار اردبیل با انتقاد از برخی رفتارهای ناشایت در جهت باج گیری از برخی شهرداری ها افزود: شهرداری ها را بطرف رفتارهای پوپولیستی ترغیب نکنیم.

حمید لطف اللهیان

 

حمید لطف اللهیان در جمع بانوان رسانه ای( رسبان) با بیان اینکه شهرداری ها را بطرف رفتارهای پوپولیستی ترغیب نکنیم، اظهار داشت: شهرداری‌ها باید از خدمات زودگذر که جنبه نمایشی دارد پرهیز کنند و به ارائه خدمات زیر ساختی بپردازند چرا که توسعه شهر با خدمات زیرساختی و مهم صورت خواهد پذیرفت.

وی افزود: اهداف شهرداری باید رسیدن به خدمات کیفی باشد زیرا شهرداری و منابع شهرداری متعلق به مردم است و انجام خدمات قطعا در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان تاثیرگذار است.

شهردار اردبیل همچنین با بیان اینکه بانوان نقش بسیار موثری در توسعه زیرساخت ها دارند، افزود: در نظر داریم جهت ارائه خدمات بهتر به بانوان اردبیل دومین پارک مخصوص بانوان را در زرناس در مساحت ۵ هکتار احداث کنیم و در کنار امکانات کامل ورزشی، فروشگاه‌های ارائه هنر دست بانوان، مهدکودک و خانه مادر و کودک هم راه‌اندازی کنیم.

لطف اللهیان تصریح کرد: نیاز است نگاه کارشناسانه به پروژه ها داشته باشیم تا شهر توسعه یابد و انتظار داریم متخصصان با نظر کارشناسی و نقد منصفانه در راستای اهداف شهرداری ما را یاری کنند.

 

خبرنگار نسرین آذرکیش

  پرینت

https://shahrkhan.ir/53409