فرماندار اردبیل گفت: هم اکنون صادرات ماهیان زینتی به سایر استان‌های کشور و بعضی کشور‌های همسایه انجام می‌گیرد.

پرورش ماهی

مسعود امامی یگانه، فرماندار اردبیل در بازدید از مزارع پرورش ماهی‌های سردابی و پرورش ماهی‌های زینتی در شهرستان اردبیل گفت: برای پرورش ماهیان زینتی نیز در شهرستان ظرفیت خوبی وجود دارد و هم اکنون صادرات ماهیان زینتی به سایر استان‌های کشور و بعضی کشور‌های همسایه انجام می‌گیرد که حمایت همه دستگاه‌ها از سرمایه گذاران و فعالان این بخش ضروری است.

او افزود: استفاده بهینه از منابع آب شهرستان بمنظور توسعه پرورش و تولید آبزیان در شهرستان اردبیل و حمایت از سرمایه گذاری در این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/54377