مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از تاثیر مثبت اجرای طرح سرباز ماهر بر سربازان و جوانان استان اردبیل خبر داد.

ورزش

سجاد انوشیروانی گفت: خدمت وظیفه عمومی بستر مناسبی برای مشارکت مردمی در امر دفاع مردمی و یکی از مهمترین منابع تامین نیروی انسانی مورد نیاز نیروهای مسلح است، لذا یکی از ارکان توان رزمی نیروهای مسلح و بنیه دفاعی کشور است.

وی افزود: با عنایت به اهمیت و ضرورت مهارت‌آموزی و توانمندسازی جوانان برای ورود به بازار کار و تشکیل زندگی می‌توان از فرصت خدمت وظیفه عمومی برای این امر مهم در بدو ورود جوانان به اجتماع بهره برد.

انوشیروانی با اشاره به جزئیات طرح سرباز ماهر، تصریح کرد: طرح سرباز ماهر در استان اردبیل به عنوان استان پایلوت از اسفند سال ۱۳۹۷ کلید خورد و در این راستا تفاهم‌نامه‌ای فی ما بین اداره کل ورزش و جوانان استان و جهاد دانشگاهی جهت اجرای دوره‌های آموزشی برای سربازان وظیفه منعقد گردید.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/54384