• شناسه خبر : 66810
  • تاریخ انتشار : 30 تیر 1401 - 07:28

عضو شورای شهر اردبیل گفت: از شهردار انتظار داریم کسانی که در گذشته، سبب خسارات مالی و بدبینی به شهرداری اردبیل شده‌اند را به محاکم قضایی معرفی کنید.

مینا نهامین

مینا نهامین گفت:برخی اسناد مالی ادوار گذشته اردبیل که‌جهت تصمیم گیری به شورا ارسال می‌شود نشانگر نوعی سهل انگاری،کم کاری و خیانت به شهرداری است که باعث بدبینی مردم و پیمانکاران به شهرداری شده است.

وی با اشاره به لایحه‌ی درخواست پرداخت اصل و جریمه‌ی بیمه پیمانکاران شهرداری به تامین اجتماعی گفت:در این لایحه می بینیم که شهرداری تقریبا ۱۹ میلیارد اصل بدهی داشته و ۱۷ میلیارد جریمه پرداخت کند.مردم با مشاهده این نحوه خسارت به شهرداری به سهل انگاری و خیانت در ادوار شهرداری و مسببان آن شک می کنند.

سخنگوی شورای شهر اردبیل گفت: در حالیکه سالها نزدیک ۵۰۰ میلیارد بودجه درآمد و هزینه داشتیم، چرا نباید حق بیمه پیمانکاران پرداخت شده باشد تا حساب تعداد زیادی از پیمانکاران و هیات مدیره آنها مسدود شود و اکنون پیمانکاران توانمند با شهرداری مایل به همکاری نباشند.

نهامین گفت:از شهردار اردبیل خواشمندم دلائل این قصور در ادوار را مشخص کرده و بانیان این ضرر مالی به شهرداری را اعلام و به مرکز قضایی معرفی نماید.

شورای اردبیل

خیانت شهرداران قبلی اردبیل مشهود استدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

up