• شناسه خبر : 73618
 • تاریخ انتشار : 14 شهریور 1402 - 07:55

خیلی از کسانیکه برای سفر به اربعین برنامه ریزی کردند بخاطر عدم اطلاعات کافی با مشکل مواجه می شودند که در این نوشتار به توصیه‌های فرهنگی ، توصیه های بهداشتی و درمانی ، توصیه های  کمیته سیاسی و کنسولی ( وزارت امور خارجه)و مقررات آداب و رسوم محلی و شماره تماس های ضرروری اشاره می کنیم.

این مطالب را در سفر به اربعین بدردتان می خورد

«توصیه‌های فرهنگی سفر اربعین»

الف) آموزش

 1. لازم است زائرین عزیز قبل از حرکت اطلاعات لازم سفر را از پایگاه‌های مرتبط همانند سماح و الاربعین دریافت کنند.
 2. لازم است قبل از حرکت دفترچه راهنمای زائر را که در پایگاه‌های اطلاع رسانی سماح و الاربعین بارگذاری شده مورد مطالعه قرار دهند.
 3. نظر به اینکه سفر اربعین یک سفر زیارتی می‌باشد، لازم است زائران عزیز با توجه به آداب و فرهنگ زیارت، این سفر معنوی را مدیریت کنند. برای کسب اطلاعات لازم در خصوص آداب سفر زیارتی اربعین به کتاب مدیریت معنوی سفر اربعین مراجعه فرمایند.
 4. برای دریافت کلیپ‌ها و تیزرها و موشن‌های آموزشی به پایگاه‌های سماح و الاربعین و کانال‌های اطلاع رسانی زیر مراجعه شود:
 5. شبکه‌های اینترنتی عبرات و معلی از اول محرم به صورت روزانه برنامه‌های آموزشی متنوعی را تولید و با ترافیک رایگان پخش می‌کنند.
 6. مراسم اربعین در کشور بزرگ عراق برگزار می‌شود که دارای فرهنگ، رسوم و آداب خاص خود می‌باشد. از این رو شایسته است زائران عزیز مطابق فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی به فرهنگ و سنت‌های مردم شریف عراق احترام گذاشته و آنها را مورد توجه قرار دهند. برای اطلاع از این امور به کتابچه راهنمای زائر و کتابچه فرهنگ و رسوم مردم عراق مراجعه شود.

ب) فرهنگی

 1. کشور عراق متشکل از اقوام و مذاهب و فرهنگ‌های مختلف است که توصیه موکد مراجع عظام بر حسبدیندرعراق،همزیستیمسالمتآمیزواحترامبهعقایدوفرهنگاقلیت‌هایدینیومقدساتمذاهباسلامیاست.ادبوخردواخلاقاسلامیایجابمی‌کندکهزائرانعزیزایرانبهاینخواستوفرهنگاحترامگذاشته از هر نوع رفتار و برخوردهای اهانت آمیز و تنش زا اجتناب نمایند.
 2. گاهی مشاهده می‌شود برخی گروه‌های انحرافی فعالیت‌های محدودی در مراسم اربعین دارند. لازم است از ورود به منازعات و مجادلات با این گروه‌ها اجتناب شود.
 3. تکریم میزبان عراقی و سایر خدمتگزاران زائران در مراسم اربعین از مرزها تا شهرها نشانه قدرشناسی و بیانگر فرهنگ و ادب ایرانی اسلامی است. تلاش شود با رفتار گفتار مناسب و همکاری با آنان در ارائه خدمات به ویژه نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی و موکبداران ارجمند، این مسئولیت اجتماعی به شایستگی انجام گردد.
 4. در صورت امکان زائران عزیز هدایایی هرچند کوچک و ارزان تهیه نمایند و به کودکان و نوجوانان و خادمان مواکب به ویژه از کشور میزبان تقدیم کنند.
 5. برای استفاده از معنویت سفر زیارتی اربعین توصیه می‌شوددرمحافلانسباقرآنکریمومراسمسخنرانی‌هاوعزاداری‌هاکهبههمتشورایمراسم ستاد مرکزی اربعین در مسیرها و شهرها برگزارمی‌شودشرکتنمایند.
 6. زائران عزیز از زنان و مردان که به عنوان میهمانان حضرت سیدالشهدا و سفیران کشور فرهنگ و ادب و اخلاق و شهیدان بزرگ در این مراسم شرکت می‌نمایند شایسته است پوشش مناسب و حجاب اسلامی و شئون دینی را مراعات نمایند.
 7. شرکت در اقامه نماز جماعت و اقامه نماز اول وقت در این سفر بر اهمیت و معنویت آن خواهد افزود. توصیه ائمه اطهار نیز به زائران حضرت سیدالشهدا اهتمام به این امر است.
 8. زائران عزیز مستحضر هستند که کلیه امکانات برای اسکان، تغذیه و شرب زائران از سوی خیرین و موکبداران کاری سخت و بسیار پرزحمت است. عدم اسراف و رعایت مصرف بهینه و کمک در نظافت و بهداشت عمومی و مواکب، کاهشزحماتوقدردانیازتلاش‌هایایشانخواهدبود.
 9. حضور جمعیت پرشمار از جمهوری اسلامی ایران و عراق و سایر کشورها در عراق نیازمند همکاری همه زائران می‌باشد. خواهشمند است با توجه به شرایط سخت و مشکل اسکان، حضور و توقف خود در این مراسم به ویژه اقامت در منازل مردم شریف عراق را به حداقل کاهش و سریع‌تر به کشور مراجعه نمایید. توصیه مراجع عظام نیز این است که زیارت قبل و بعد از ایام اربعین همانند روز اربعین ان‌شاالله پاداش خواهد داشت.
 10. مناسب است زائرانی که توانایی لازم در نوشتن، عکاسی و خلق آثار هنری از مراسم باشکوه اربعین و ثبت و انعکاس زیبایی‌هایآندارند،باتهیهوارسالاینآثاردرسامانه……….درسوگوارهبینالمللیعبراتشرکتنمایند.
 11. بهمنظورافزودنبرشکوهاینحضورزائرانعزیز در مراسماربعینتوصیهمی‌شودباتهیه پرچم‌هایمناسبومزینبهشعاراربعین ۱۴۰۲ “حیاتناالحسین” آن را رویکوله‌هاوکیف‌هایخودنصبویاحملنمایند.
 12. نظربهاینکهشهدااینمسیرنورانیزیارتاربعینرابرایهمهزائرانومشتاقانباایثارجانخویش گشوده‌اندشایستهاستبهپاسقدردانی از ایشان به نیابت از شهدا در این سفر، زیارت حضرات معصومین را بجا آوریم که پاداش آن برای زایران نیز مضاعف خواهد شد.

«توصیه های بهداشتی و درمانی»

 از چند روز قبل از اربعین، پیاده روی منظم داشته باشید.

 1. از کفش راحت و مخصوص پیاده روی و دو جوراب یا جوراب حوله ای استفاده کنید.
 2. از کوله پشتی مناسب استفاده شده و از حمل بار اضافی و سنگین پرهیز کنید.
 3. لیست وسایل ضروری همراه: داروهای بیماری های زمینه ای برایایام سفر، چسب زخم، پودر ORS، نمک و … .
 4. ماسک همراه خود بردارید تا در صورت وجود ریز گردها و آلودگی هوا از آن استفاده کنید.
 5. در فواصل زمانی منظم، به خود استراحت دهید.
 6. از مواجه طولانی مدت با آفتاب خودداری کنید.
 7. برای در امانبودن از آفتاب و نور شدید خورشید از عینک آفتابی، کلاه لبهدار پهن و کرم ضد آفتاب، استفاده کنید.
 8. لباس مناسب، گشاد و با الیاف نخی به تن کنید.
 9. در طول پیاده روی مایعات کافی بنوشید.
 10. از پرخوری و اسراف پرهیز کنید.
 11. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید.
 12. اگر با تب، سرفه، ضایعات پوستی اسهال و استفراغ مواجه شدید؛ فورا به دنبال مراقبت های پزشکی باشید.
 13. در محل های سوانح و رخدادهای طبیعی و غیر طبیعی تجمع نکنید.
 14. هنگام راهپیمایی از هل دادن و وارد آوردن فشار به هم مسیران خود بهویژه افراد سالمند، کودکان و… خودداری کنید.
 15. اگر در طول راهپیمایی در مرکز ازدحام جمعیت قرار گرفتید اقدامات زیر را انجام دهید.
 16. انرژی خود را حفظ کنید. تلاش بیهوده نکنید تا جمعیت را بشکافید یا فرار کنید یا دادوفریاد راه بیندازید.
 17. دستهایتان را جلوی سینهتان قرار دهید تا فضا و حفاظی بین قفسه سینه شما و پشت نفر جلویی ایجاد کند تا در صورت افزایش فشار جمعیت، نفس شما تنگ و تنفس تان دچار مشکل نگردد.
 18. اگر در کنارتان کسی روی زمین افتاد، بلافاصله کمک کنید تا از جایش بلند شود، زیرا احتمال دارد شما نیز تعادل خود را از دستداده و به زمین بیفتید.
 19. بهتر است افراد آسیبپذیر مانند سالمندان، زنان و افراد معلول از حضور در مراسم اربعین اجتناب کنند و در صورت ضرورت با یک همراه در این مراسم شرکت کنند.
 20. با توجه به ازدحام جمعیت و افزوده شدن آلودگی هوا از طریق ذرات گرد و غبار به خصوص در مناطق مسیر حرکت مردم، تأکید میشود مادران باردار و تازه زایمان کرده، نوزادان، کودکان و همچنین سالمندان و سالخوردگان در مراسم اربعین شرکت نکنند.

 «توصیه های  کمیته سیاسی و کنسولی ( وزارت امور خارجه)»

الف) گذرنامه

 1. داشتن گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار
 2. همراه داشتن تصویر گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی در داخل تلفن‌های همراه برای موارد ضروری
 3. ثبت شماره تماس خود و خانواده روی برچسب و الصاق آن به گذرنامه
 4. برای ورود به اقلیم کردستان، نیاز به روادید نیست و با به همراه داشتن گذرنامه معتبر (حداقل اعتبار 6 ماه) ضمن درج مهر ورود به کشور عراق اجازه اقامت 30 روزه داده خواهد شد.
 5. مسافران دقت نمایند قبل از اتمام اجازه اقامت در کشور مورد نظر به کشور بازگردند تا مشمول جریمه‌های سنگین نشوند، دقت شود هرگونه اهانت یا مسخره کردن افراد یا شخصیت‌های مهم سیاسی، عواقب خطرناکی نظیر بازداشت را به همراه خواهد داشت.
 6. بدیهی است درصورت قصد اقامت بیشتر از آن لازم است به اداره اقامت مراجعه و با داشتن کفیل نسبت به تمدید مدت اقامت یا صدور کارت اقامت شش ماه یا یک ساله اقدام نمایند. نکته مهم اینکه مهر ورود به اقلیم کردستان صرفا برای تردد در این حوزه بوده و سفر به خارج از اقلیم کردستان (جنوب عراق و عتبات ) مشمول عابر غیرمجاز بوده و مجازت زندان از 3 ماه تا 3 سال را به همراه خواهد داشت.

 

 • قوانین و مقررات گمرکی:
 1. بر اساس دستورالعمل گمرک عراق هر مسافر هنگام ورود یا خروج از خاک عراق باید موارد زیر را اعلام کند:

الف) پول مازاد بر (10000) ده هزار دلار آمریکا یا معادل آن به سایر ارزهای خارجی.
ب) سنگ‌ها و فلزات گران بها در صورتی که ارزش آنها بیش از (10000) ده هزار دلار آمریکا باشند.
ج) اسناد مالی قابل معامله برای دارنده آن و یا از طریق شخص یا خدمات پستی یا حمل و نقل یا هر وسیله دیگری در داخل یا خارج عراق حمل می‌شود و ارزش آن بیش از (10000) ده هزار دلار آمریکا باشد.

 1. همچنین همراه داشتن برخی اقلام تجاری برای مسافر ممنوع است. این اقلام مانند دستگاه‌ها و تجهیزات الکترونیکی که کاربرد امنیتی و اطلاعاتی دارند، سیگارهای الکترونیکی، محصولات تولید رژیم صهیونیستی، آثار باستانی.
 2. خروج اسلحه و هرگونه وسایل غیر مجاز و نظامی مانند شوکر، باطوم، دستبند پلیس، جلیقه‌های مخصوص حمل سلاح و خشاب و غلاف اسلحه و همچنین انواع حیوانات مانند پرندگان زینتی ممنوع است؛ لوح و فرش‌های قدیمی(گران بها)، شیرخشک و…

فهرست داروهای ممنوعه در اربعین

 یکصد و نه (109) قلم دارو از انوع مختلف دارو از جمله: استامینوفن کدئین دار، مورفین، داروهای بیماری صرع، داروهای بیماری سرطانACETORPHINE ACETYMETHADOL CANNABIS (شاهدانه) و … که به نوعی از مواد مخدر در تولید آن استفاده شده، واردات آن توسط مسافر ممنوع است. حمل این مواد حتی کمتر از یک گرم، مشمول جریمه مالی حداقل ده (10) تا سی (30) میلیون دینار، همراه با بازداشت حداقل بین شش (6) ماه تا یک(1) سال زندان به بالاست. حداکثر زندانی سی سال و یا حتی مواردی بوده که حکم اعدام برای وارد کننده صادر شده است. این ممنوعیت شامل انواع داروهای مجاز دیگر در حجم زیاد و غیر متعارف نیز است. علاوه بر آن، همراه داشتن انوع مواد مخدر (شامل تریاک، هروئین، شیشه، و….) و قرص‌های روانگردان بر اساس فهرست ذیل توسط مسافر ممنوع اعلام شده است. شایان ذکر است قره قروت بواسطه شباهت آن به تریاک و عدم مصرف در بین مردم عراق به عنوان مواد مخدر شناخته شده است.

 1. انواع مواد مخدر
 2. داروهای حاوی مواد مخدر (کدئین دار ، ترامادول(

مقررات و آداب و رسوم محلی 

 1. از آنجا که عراق یک کشور مستقل با فرهنگ و آداب خاص خوداست، لذا احترام به قوانین، سنت‌ها، آداب و رسوم محلی، به ویژه بسیار ضروری است.
 2. شایسته است افراد مسن و بانوان با یکی از محارم یا بستگان خود سفر نمایند.
 3. ثبت شماره تماس خانواده و بستگان خود در ایران (حداقل سه شماره) در کیف یا کوله مسافرتی یا چمدان زائر؛
 4. در ایام نزدیک به اربعین حسینی، مسیر تردد به سامراء برای جلوگیری از ازدحام از حدود 15 کیلومتری به روی خودروها بسته خواهد شد و زائران باید توانایی پیاده روی مسیر مذکور را داشته باشند؛
 5. زمان بندی ترددها بین اماکن مقدسه در طول روز باشد، زیرا وضعیت جاده‌های عراق مناسب نیست و رانندگان بعضا قوانین و مقررات را رعایت نمی‌کنند و اکثر تصادفات به علت خواب آلودگی و عدم رعایت قوانین رانندگی توسط رانندگان و نیز خرابی جاده است؛ در مراودات و مکالمات روزمره توجه داشته باشند که اتباع عراق بعضا زبان فارسی را بلد هستند، لذا؛ باید مراقب حرف‌ها و سخنان خود باشند و رعایت آداب اخلاقی اسلامی را در طول سفر بنمایند؛
 6. همراه داشتن ارز کافی (دینار یا ارزهای خارجی مثل یورو یا دلار) برای هزینه‌های سفر و پرداخت کرایه خودرو در مسیرهای تردد (بهتر است زائران دینار عراقی برای خرج و مخارج و کرایه رفت و آمد و… به همراه داشته باشند و تبدیل پول نیز بهتر است در ایران صورت گیرد).
 7. از همراه آوردن سوئیچ ماشین، موتور و کارت‌های بانکی و شناسایی متعدد اجتناب گردد.
 8. در صورت بروز حادثه یا نزاع در اسرع وقت، مراتب را به نزدیک‌ترین نمایندگی ج.ا.ایران در عراق اطلاع دهند.
 9. در زمان‌های شلوغی و ازدحام جمعیت از مراجعه به طلافروشی‌ها و مراکز خرید اجتناب نمایند.
 10. داشتن کیسه مخصوص گردن آویز که در زیر لباس ها قرار می‌گیرد و نگهداری گذرنامه و پول و اشیاء مهم در آن و مراقبت از آنها، چرا که در عراق سارقان در کمین افراد بی‌دقت هستند؛ داشتن یک کارت گردن آویز که مشخصات فردی و مخصوصا شماره ملی، آدرس و شماره تلفن بستگان در ایران بر روی آن نوشته شده باشد.
 11. در ایام اربعین حسینی، معمولا حمل و نقل رایگان بسیار محدود است و در اکثر اوقات باید کرایه سفر را پرداخت نمایند.
 12. اسکان و تغذیه رایگان در ایام اربعین حسینی فقط تا روز اربعین بوده و از عصر آن روز تعطیل می‌شود.
 13. در اماکنی که ازدحام جمعیت وجود دارد و در مراکز شلوغ، حفظ نکات احتیاطی برای جلوگیری از بروز مشکلاتی مانند در معرض سرقت قرار گرفتن مسائل ضروری است.
 14. مفقود شدن مدارک مسافرتی و ارز همراه در مکان های شلوغ؛ جدا افتادن افراد یک جمع یا خانواده و گم کردن مسیر؛ عدم آشنایی به زبان عربی و متوجه نشدن مکالمات روزمره به هنگام خرید در بازار که بعضا باعث سوء تفاهم می گردد.

 مراکز درمانی در کربلا

 1. بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر: بیمارستان های دولتی بغداد ( کرخ، رصافه، شهرک پزشکی)
  بیمارستان عمومی کرخ: زایشگاه کرخ، بیمارستان آموزشی یرموک، بیمارستان آموزشی الکرامه، بیمارستان ابن البیطار برای جراحی قلب، بیمارستان کودکان در اسکان، بیمارستان عمومی ابوغریب، بیمارستان عمومی الفرات، بیمارستان عمومی محمودیه، بیمارستان عمومی طارمیه، بیمارستان کودکان کاظمین، بیمارستان آموزشی کاظمیه، بیمارستان الحکیم الشعله، بیمارستان ابن سینا.
 2. بیمارستان های عمومی رصافه: بیمارستان ابن الخطیب، بیمارستان شیخ زاید، زایشگاه العلویه، بیمارستان کودکان العلویه، بیمارستان چشم ابن الهیثم، بیمارستان کمال السامرائی(تنها مرکز باروری، درمان ناباروری و آزمایشگاه های تخصصی)، بیمارستان تابش و پزشکی هسته ای.
  بیمارستان زنان و کودکان ابن البلدی، بیمارستان علوم اعصاب (مرکز تخصصی بیماری های مغز، جراحی مغز، نخاع، اعصاب)، بیمارستان شیخ ضاری الفیاض، بیمارستان الکندی، بیمارستان المدائن، بیمارستان ابن زهر، بیمارستان عمومی صدر، بیمارستان زنان و کودکان فاطمه الزهرا (س ویژه زنان و کودکان)، بیمارستان آموزشی جراحی مغز و اعصاب، بیمارستان ابن النفیس، بیمارستان الزعفرانیه، بیمارستان الرشاد، بیمارستان ابن القف(در زمینه توانبخشی ضایعات نخاعی و فلج)، بیمارستان عمومی النعمان، بیمارستان فیزیوتراپی، بیمارستان الجوادر، بیمارستان العطا.
 3. بیمارستان های عمومی شهرک پزشکی(بغداد): بیمارستان خصوصی پرستاری، بیمارستان تخصصی جراحی، بیمارستان عمومی بغداد، بیمارستان ملی انکولوژی امل، بیمارستان گوارش، بیمارستان تخصصی سوختگی، بیمارستان حفاظت از کودکان مرکز جراحی قلب عراق؛
  بیمارستان های استان کربلا: بیمارستان عمومی عین التمر، بیمارستان عمومی هندیه، بیمارستان آموزشی زنان و زایمان.بیمارستان آموزشی کودکان کربلا، بیمارستان آموزشی الحسین، بیمارستان عمومی الحسینیه، بیمارستان عمومی الحسن؛
 4. بیمارستان های استان نجف: بیمارستان آموزشی مادران و کودکان الزهرا، بیمارستان فرات میانه، بیمارستان عمومی المناذره، بیمارستان امام سجاد(ع)، بیمارستان عمومی حیدریه، بیمارستان عمومی نجف (آلمانی، با ظرفیت 496 تخت، دومین بیمارستان بزرگ این استان است)، شهرک پزشکی الصدر(بزرگترین بیمارستان استان)، بیمارستان شهرستان المشخاب، بیمارستان ناحیه القادسیه، بیمارستان الحریه، بیمارستان عمومی حکیم (ویژه روانپزشکی پیشرفته)، بیمارستان صحرایی سیار؛
  مراکز اورژانس و اعلام شماره تماس های اضطراری جهت دریافت خدمات اورژانسی و آمبولانس:
 5. شماره تلفن اورژانس 122

شماره‌های ضروری عراق:

شماره حمل و نقل اورژانس بیمارستانی: 07901925947، 07901925648، 07901908061؛
07901925035 رئیس بخش اورژانس اضطرای کشور عراق
0771333970 مسئول کنترل مرکزی اورژانس اضطراری
07901908061 کنترل اورژانس اضطراری
07901906050 مدیر بخش عملیات
07901925648
07901925947 کارشناس های بخش عملیات
وزارت بهداشت و محیط زیست عراق
07902213602 بغداد، اداره بهداشت رصافه
07805403434 بغداد، اداره بهداشت کرخ
07705987664 بغداد، اداره شهرک پزشکی
07806549080 اداره بهداشت نجف
07809729992 اداره بهداشت کربلا
07511215665 اداره بهداشت نینوا
07701011101 اداره بهداشت کرکوک
07702098896 اداره بهداشت صلاح
07723149148 اداره بهداشت دیالی
07803516816 اداره بهداشت انبار
07801437625 اداره بهداشت بابل
07733783100 اداره بهداشت واسط
07816238309 اداره بهداشت دیوانیه
07836667759 اداره بهداشت مثنی
07705551045 اداره بهداشت میسان
07722116413 اداره بهداشت ذیقار
07801154310
07708330394 اداره بهداشت بصره
07901925035 رئیس بخش اورژانس اضطرای کشور عراق
0771333970 مسئول کنترل مرکزی اورژانس اضطراری
07901908061 کنترل اورژانس اضطراری
07901906050 مدیر بخش عملیات
07901925648
07901925947 کارشناس های بخش عملیات
وزارت بهداشت و محیط زیست عراق
07902213602 بغداد، اداره بهداشت رصافه
07805403434 بغداد، اداره بهداشت کرخ
07705987664 بغداد، اداره شهرک پزشکی
07806549080 اداره بهداشت نجف
07809729992 اداره بهداشت کربلا
07511215665 اداره بهداشت نینوا
07701011101 اداره بهداشت کرکوک
07702098896 اداره بهداشت صلاح
07723149148 اداره بهداشت دیالی
07803516816 اداره بهداشت انبار
07801437625 اداره بهداشت بابل
07733783100 اداره بهداشت واسط
07816238309 اداره بهداشت دیوانیه
07836667759 اداره بهداشت مثنی
07705551045 اداره بهداشت میسان
07722116413 اداره بهداشت ذیقار
07801154310
07708330394 اداره بهداشت بصره

آدرس و شماره تماس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران:

آدرس سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد:

بغداد – الصالحیه – کراده مریم – محله 222 – زقاق (کوچه) 35 سفارت جمهوری اسلامی ایران.
شماره های تماس سفارت بخش کنسولی:
009647814436694 009647809133048 009647812183280 009647840243407 009647809132102 009647809132094
حساب کاربری توئیتر: Iranembiraq@

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه:

سلیمانیه : بختیاری تازه – روبروی پمپ بنزین بینائی – گرد فریدون عبدالقادر
شماره تلفن : 3194848 -053
پست الکترونیک : iranconsulate.isu@mfa.gov.ir

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران درکربلا:

آدرس: کربلای معلی – خیابان حی الاسکان

شماره تماس :0096432222905

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف:

آدرس : عراق – نجف اشرف –  منطقه ولایه جنب صحن حضرت فاطمه الزهرا علیها السلام – هتل بین المللی کوثر سرکنسولگری جمهوری اسلامی

تلگرام و واتساپ :  009647826593060

تلفن :   009647826593060

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره:

آدرس: منطقه البراضعیه – خیابان سید امین – جنب اداره برق

تلفن: 009647901399264

 

توصیه‌های سفر هوایی اربعین

 

 1. حضور زائرین در پروازهای رفت از ایران در فرودگاه 3 ساعت قبل از پرواز به جهت انجام تشریفات اداری، گذرنامه، پرداخت خروجی و …. الزامی می‌باشد. گیت خروج مسافرین در پروازهای خارجی یک ساعت قبل از پرواز بسته خواهد شد.
 2. حضور مسافرین جهت پروازهای برگشت از فرودگاه نجف و بغداد 5 ساعت قبل از پرواز الزامی است. با توجه به انجام دو مرحله بازرسی (خودرو و مسافر) و صف‌های طولانی ایجاد شده در مسیر، لازم است زائرین با در دست داشتن بلیت و گذرنامه، زمان حضور خود در فرودگاه را مدیریت نمایند.
 3. پیشنهاد می‌گردد زائرین، بلیت پروازهای رفت و برگشت خود را در ایران تهیه نمایند. بلیت در فرودگاه‌های کشور عراق و یا پای پرواز صرفاً به صورت دلاری فروخته می‌شود.
 4. لازم است زائرین بلیت خود را از دفاتر فروش بلیت شرکت‌های هواپیمایی معتبر خرید نمایند و در هنگام خرید شماره همراه در دسترس خود ارائه کنند تا هر گونه تغییر در ساعت پرواز و یا تاخیر احتمالی را شخصاٌ دریافت نمایند.
 5. در صورت مفقود شدن پاسپورت زائرین، لازم است با هماهنگی نماینده کنسولی در فرودگاه و یا نماینده شرکت هواپیمایی، مراتب پیگیری از کنسول محترم در نجف و یا بغداد به صورت حضوری توسط مسافر انجام پذیرد. بنابراین در خصـوص این افراد زمان لازم برای رفت و برگشت به داخل شهر و اخذ نامه خروج از کشورعراق، نیز بایستی علاوه بر زمان 5 ساعت محاسبه گردد.

«دانستنی‌های مرز خسروی»

الف) توصیف و موقعیت جغرافیایی

فاصله بین کرمانشاه تا  مرزخسروی196 کیلومتر (با متوسط سرعت 90 کیلومتر بر ساعت‏-حدود 2ساعت 40 دقیقه)

آدرس لوکیشن: https:‏/‏/behrah.com‏/direction.php?sid=1666&did=373

۲ -مسیر دسترسی به نقطه مرزی خسروی:

از طریق بزرگراه راه کربلا -کرمانشاه – خسروی

بزرگراه راه کربلا، از شهرستان ساوه شروع و تا مرزخسروی ادامه دارد.

3- تاریخ و ساعات مجاز تردد از مرز:

باتوجه به رایزنی وتوافقات انجام شده توسط مسئولین وزارت کشور و همچنین مسئولین استانی، ان شاءالله درسال جاری بنا بر باز بودن مرز مذکور به صورت شبانه‌روزی است.

4- امکانات پیش بینی شده و مزیت‌ها:

پیش بینی استقرا موکب‌ها و ارائه خدمات در طول این مسیر تا نقطه مرزی با استفاده از امکانات مردمی شهرها.

تعداد مناسب گیت گذرنامه و سایر امکانات تردد در مرز خسروی و نیز به تناسب در سمت مرز کشور همسایه (منذریه) جهت به حداقل رساندن معطلی زائرین

کوتاهی فاصله بین پایانه­ها تا نقطه­ی صفر (کم­تر از 200متر) جهت تردد آسان زائرین و عدم معطلی آنان

وجود بیش از 20هتل، مهمان­پذیر و رستوران با قیمت و امکانات مناسب و قابل قبول جهت ارائه­ی خدمت به زائرین

هم­جواری خط آهن مشهد تا کرمانشاه (تردد از کرمانشاه تا مرز با اتوبوس حدود 2ساعت خواهد بود).

دسترسی به فرودگاه بین المللی کرمانشاه جهت انتقال زائران استان­های مختلف کشور

5 –  مسیر تردد و اولین شهر داخل خاک عراق و نزدیکترین شهر زیارتی:

پس از خروج از مرز، اولین شهر، خانقین است.

فاصله وکوتاهی مسیر مرز خسروی تا بغداد جهت تشرف زائرین به شهرهای مقدس بخصوص کاظمین و سامراء از مزیت‌های این مرز می‌باشد.

6 – فاصله مرز خسروی با شهرهای مختلف عراق:

از مرز تا کاظمین: ۲۰۳کیلومتر

از مرز تا کربلا: ۳۰۰کیلومتر

از مرز تا سامراء: ۳۲۶کیلومتر

از مرز تا نجف: ۳۸۰کیلومتر

«دانستنی‌های مرز مهران»

توصیف و موقعیت جغرافیایی

مِهران شهری در استان ایلام ایران است و مرکز بخش مرکزی شهرستان مهران است. شهر مهران در ۸۵ کیلومتری جنوب غربی شهر ایلام واقع شده‌است و بخشی از مناطق گرمسیری استان ایلام محسوب می‌شود.

خروجی مهران از فعال‌ترین مرزهای رسمی ایران است که نزدیکی به شهرهای زیارتی عراق این مرز را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های رفت‌وآمد زائران به ویژه در اربعین و صدور کالا به کشور عراق تبدیل کرده‌است

۲مسیر دسترسی به نقطه مرزی مهران:

مسیر کرمانشاه – اسلام آباد -حمیل – چرداول- شباب- ایلام – مهران

مسیر کرمانشاه – اسلام آباد -ایوان غرب – ایلام – مهران

خرم آباد -کوهدشت- پل سیمره -شباب – ایلام -مهران -پلدختر -دره شهر – بدره- ایلام مهران

پلدختر- دره شهر – بدره – ملکشاهی – مهران

اندیمشک-دهلران -مهران

ملاحظه: کلیه مسیرهای دسترسی یاد شده به پایانه مرزی مهران بصورت زمینی امکان پذیر است.

3- تاریخ و ساعات مجاز تردد از مرز:

پذیرش زائرین در پایانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مرز مهران برای عزیمت به کشور عراق، شبانه‌روزی بوده و کلیه دستگاه‌های اداری مربوطه در پایانه مرزی مستقر و هیچ گونه تعطیلی در مرز وجود ندارد.

4- امکانات و مزیت‌ها:

با توجه به امنیت و نزدیکی به شهرهای زیارتی عراق، این مرز را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های رفت‌وآمد زائران به ویژه در اربعین و صدور کالا به کشور عراق تبدیل کرده ‌است.

با تلاش‌ها و اهتمام جدی مسئولین سازمان‌های ذیربط و با برنامه‌ریزی صورت گرفته زیرساخت‌های لازم بمنظور ارائه خدمات مطلوب به زائرین در ایام اربعین توسط در بخش‌های مختلف فراهم گردیده است.

لازم به ذکر است در اربعین امسال نسبت به افزایش موکب‌ها و پیش بینی آب خنک و غذا، احداث سرویس‌های بهداشتی و نیز با ایجاد توقفگاه‌ها در ورودی کلیه شهرستانهای مسیرهای تردد زائرین و مرز مهران و همچنین افزایش ظرفیت و تعداد پارکینگ‌ها اقدامات موثری صورت گرفته است و مساجد و حسینیه‌ها برای اسکان موقت زائرین در نظر گرفته شده و عوامل پلیس راه گروه‌های امداد و نجات هلال احمر و پایگاه‌های اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی در طول مسیرهای استان مستقر می‌شوند.

6 –  نحوه تردد و اولین شهر داخل خاک عراق و نزدیکترین شهر زیارتی:

بعد از انجام تشریفات گذرنامه‌ای و خروج از خاک ج.ا.ا از طریق پایانه بین المللی مرز زمینی مهران و ورود به شهرستان بدره عراق اولین شهرستان برای عزیمت زائرین به عتبات عالیات عراق می‌باشد و نزدیک‌ترین شهر زیارتی عراق به مرز مهران کربلای معلی می‌باشد.

7 – فاصله مرز مهران با شهرهای مختلف عراق:

از مهران تا کربلا: 280 کیلومتر

از مهران تا کاظمین: 283 کیلومتر

از مهران تا نجف: 303 کیلومتر

 «دانستنی‌های مرز باشماق»

توصیف و موقعیت جغرافیایی

مرز باشماق یکی از گذرگاه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با عراق و منطقه اقلیم کردستان عراق است که در حد فاصل استان کردستان در ایران و استان سلیمانیه در عراق قرار دارد این گذرگاه در فاصله ۱۸ کیلومتری غرب شهر مریوان و در جوار روستای باشماق قرار گرفته است.

مریوان سومین شهرستان پرجمعیت استان کردستان بعد از سنندج و سقز به شمار می‌رود. مریوان به کردی مه ریوان مرکز شهرستان مریوان یکی از شهرستان‌های مرزی با عراق به شمار می‌رود که در ۱۳۰ کیلومتری غرب شهرستان سنندج، مرکز استان کردستان قرار دارد.

۲مسیر دسترسی به نقطه مرزی باشماق:

تنها مسیر دسترسی به مرز باشماق از شهر مریوان می‌باشد.

تردد از شهر مریوان به باشماق با اتوبوس و مینی بوس شهری از داخل شهر به سمت مرز در مسیر ۱۸ کیلومتر به صورت رفت و برگشت امکان‌پذیر است. زائران به صورت فردی، خانوادگی و گروهی می توانند عازم مریوان شوند.

3  –مسیر دسترسی به شهر مریوان:

مسافت از سنندج تا مریوان: ۱۳۰ کیلومتر

از دو مسیر می‌توان به شهر مریوان وارد شد:

1) مسیر سنندج مریوان جاده جدید

2) مسیر سنندج سروآباد – مریوان

4- تاریخ و ساعات مجاز تردد از مرز:

تردد از مرز رسمی باشماق در حال حاضر به صورت ٢٤ ساعته است. در ایام اربعین سال گذشته بنابر تصمیم مسئولان، تردد زائران ارجمند از این مرز از ساعت 8:00 صبح تا 15:00 تعیین شده بود با توجه به اینکه سال گذشته و برایاولین بار اجازه تردد از گذرگاه رسمی باشماق به زوار اربعین حسینی داده شد، ساعت تردد پیش گفته تعیین گردید و ممکن است این زمان برای اربعین امسال افزایش یابد.

5- امکانات پیش بینی شده در مسیر:

پیش بینی استقرار مواکب و ارائه خدمات در داخل استان همانند:

 • امکان اسکان در داخل شهر مریوان
 • پیش بینی پارکینگ استقرار خودروهای شخصی
 • استقرار حداقل ٤ موکب در داخل پایانه مرزی باشماق و یک موکب استراحت موقت در مرز باشماق عراق، یک موکب در شهر سلیمانیه و تلاش برای استقرار یک موکب در طول مسیر سلیمانیه، کرکوک و بغداد.
 • استقرار ایستگاه‌های پزشکی و درمانی و بیمارستان صحرایی در مرز باشماق

6 –  نحوه تردد و اولین شهر داخل خاک عراق و نزدیکترین شهر زیارتی:

پس از گذر از مرز باشماق و ورود به «پینجوین» که اولین شهر در اقلیم کردستان و در فاصله ۵ کیلومتری مرز قرار دارد وارد می‌شویم.

مسیر تردد زائران در خاک عراق عبارتند از: سلیمانیه ، چمچمال، کرکوک، طوزخورماتو، منطقه حسینیه، بغداد، کربلا، نجف.

زائرین می‌توانند بعد از سلیمانیه از مسیر کرکوک به کربلا مشرف شوند.

7 – فاصله مرز باشماق با شهرهای مختلف عراق:

از مرز باشماق تا سلیمانیه: ۱۳۰ کیلومتر

از سلیمانیه تا بغداد: ۳۷۱ کیلومتر

از بغداد تا کربلا: ۱۳۳ کیلو متردیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up