• شناسه خبر : 7451
  • تاریخ انتشار : 29 بهمن 1399 - 01:56

یادداشت: غفار پارسا

مشگین شهر

مدیریت شهری فرایندهای اجتماعی برای مشارکت گروهای مختلف است. این مدیریت،گروه ها رادر شبکه های مختلفی که منافع آنها حکم می کند قرار می دهد و به منافع جمعی درجهت دهی ساختار شهر،توجه می کند. سازمان حمل ونقل و خدمات، ساخت و ساز و تامین مسکن، برنامه ریزی و تجهیزات شهری، حفاظت از منابع طبیعی، دفاع از حقوق و منافع عمومی، خشونتهای شهری، بی نزاکتی ،تکدی گری،انواع آلودگی، حمل و نقل شهری، مهاجرت،گردشگری و… موضوعات اصلی سیاست شهری را تشکیل می دهد.

ازدید تکنیکی وروش شناختی،مدیریت به ارائه معیارهای می پردازد تا تصمیم گیرندگان به راحتی بتوانند به جنبه های مختلف شهر(اقتصادی،اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، حمل ونقل، ارتباطات، معماری وعمران، محیط زیست و…) توجه نمایند. ازسوی دیگر،مدیریت شهری مسئول استفاده بهینه از همه گروهها ،منابع وامکانات در جامعه است، بنابراین مدیریت نیازمند یک گروه فنی دولتی است تا بتواند درتمام بخشهای جامعه شهری اقدام نماید.

مدیریت شهری به ارائه طرحها برنامه های مختلف برای هرجامعه شهری اقدام می نماید. لذا مدیریت شهری به بررسی مسائل درفضایی می پردازد که شهروندان باآن درگیر هستند، اما گاه در بررسی این مسائل مشکلاتی وجود دارد که نه تنها از عهده شهرداری بلکه عزم ملی تمامی نهادها را می طلبد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

up