آیینی عجیب که مخصوص اردبیلی هاست/تصاویر ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

آیینی عجیب که مخصوص اردبیلی هاست/تصاویر

بسیاری از اردبیلی ها با این باور که در این روز حاجت‌ها و نیت‌ها برآورده می‌شود با در دست داشتن قیچی، جارو و کوزه سفالی در محل حاضر شده و مراسم خود را اجرا می کنند.

وبگردی | شهرخوان
تخریب ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

تخریب

تخریب ویلای غیرمجاز

رنگ ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

رنگ

رنگ

شمشیربازی ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

شمشیربازی

ورزش شمشیربازی

نیروگاه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

نیروگاه

نیروگاه سیکل ترکیبی

چوگان ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

چوگان

ورزش چوگان

دستگیری مجرم ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

دستگیری مجرم

دستگیری مجرم توسط پلیس

سموم کشاورزی ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

سموم کشاورزی

سم پاشی سموم کشاورزی

پروژه عمرانی ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

پروژه عمرانی

بتن پروژه عمرانی

فاضلاب ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

فاضلاب

کانال فاضلاب

نشست خبری ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

نشست خبری

پوشش خبر در نشست خبری