اردبیل با نورپردازی زیباتر می شود ۱۳ آبان ۱۳۹۹

اردبیل با نورپردازی زیباتر می شود

نورپردازی شهری، ارتقاء سرزندگی و نشاط اجتماعی

خلاقیت شهری | شهرخوان
زمینه های افزایش مشارکت شهروندان ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

زمینه های افزایش مشارکت شهروندان

مدیران باید اعتقاد به گوش دادن داشته باشند. بنابراین یک مدیر باید بپذیرد که به غیراز خودش و تجربه اش افراد دیگری نیز می‌توانند در زمینه طرح‌ها و رویدادهای شهری به او کمک کند؛ در مراحل بعدی این عادت به گوش دادن باید به مردم عادی نیز منتقل شود.

طراحی شهری چه تاثیری بر هویت شهری دارد ۰۷ بهمن ۱۳۹۷

طراحی شهری چه تاثیری بر هویت شهری دارد

طراحی شهری از یک طرف باید حداقل خدمات و امکانات شهری را به طور یکسان در اختیار کلیه شهروندان قرار دهد. از طرف دیگر تنوع و امکان انتخاب، جایگزین های متفاوت برای گروه های مختلف جامعه را فراهم سازد.