نصب المان های نوروزی در شهر اردبیل ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

نصب المان های نوروزی در شهر اردبیل

شهردار اردبیل با تاکید بر بهره گیری از ایده‌های متخصصان در زیباسازی شهری، گفت: المان‌های نوروزی نیز در میادین شهر نصب خواهند شد.

خلاقیت شهری
طراحی شهری چه تاثیری بر هویت شهری دارد ۰۷ بهمن ۱۳۹۷

طراحی شهری چه تاثیری بر هویت شهری دارد

طراحی شهری از یک طرف باید حداقل خدمات و امکانات شهری را به طور یکسان در اختیار کلیه شهروندان قرار دهد. از طرف دیگر تنوع و امکان انتخاب، جایگزین های متفاوت برای گروه های مختلف جامعه را فراهم سازد.