محیط زیست

پیگیری تصویب منطقه حفاظت شده انزان مشگین‌شهر در شورای‌عالی حفاظت محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از پیگیری تصویب منطقه حفاظت شده انزان مشگین شهر در شورایعالی حفاظت محیط زیست خبر داد.
    up