۱۹۰۰ خادم یار رضوی در استان اردبیل فعالیت می کنند

۱۹۰۰ خادم یار رضوی در استان اردبیل فعالیت می کنند

مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی استان اردبیل با اشاره به اینکه ۱۹۰۰ خادم یار رضوی در استان اردبیل فعالیت می کنند گفت: ترویج فرهنگ امامت و ولایت از مهم ترین شاخصه های فعالیت نمایندگی آستان قدس رضوی استان اردبیل است.
    up