عکاس |
کسب دیپلم افتخار جشنواره عکس بین المللی روسیه توسط عکاس اردبیلی ۲۹ دی ۱۳۹۹

کسب دیپلم افتخار جشنواره عکس بین المللی روسیه توسط عکاس اردبیلی

عکاس اردبیلی توانست در جشنواره عکس بین المللی روسیه دیپلم افتخار کسب کند.

آثار عکاس جوان اردبیلی راهی جشنواره جهانی سنگاپور شد ۱۹ مهر ۱۳۹۹

آثار عکاس جوان اردبیلی راهی جشنواره جهانی سنگاپور شد

دو اثر از عکاس اردبیلی راهی جشنواره جهانی عکس raffles photo awards ۲۰۲۰ شد.