ساحل دریا

۱۵۰ ورزشکار قایقران در استان فعالیت می کنند

مرتضی قاطع با بیان اینکه ۱۵۰ ورزشکار قایقران در نقاط مختلف استان اردبیل فعالیت می کنند، اظهار داشت: تعداد ورزشکاران خانم فعال در این رشته...
    up