کنترل وسایل الکترونیکی با چشم! ۰۵ مرداد ۱۳۹۹

کنترل وسایل الکترونیکی با چشم!

یک فناوری جدید به کسانی که به هر دلیل قادر به استفاده از دستان خود برای کنترل وسایل الکترونیکی نیستند، امکان می دهد تا آنها را تنها با حرکت چشم خود کنترل کنند.

فناوری | شهرخوان
چیزی یافت نشد !