راه آهن

نوبخت امروز از راه آهن اردبیل بازدید می کند

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در سفر به اردبیل از مراحل اجرایی پروژه عظیم راه آهن اردبیل بازدیدخواهد کرد.
    up