تعبیر خواب

تعبیر دیدن سمنو در خواب

سمنو خوردنی شیرینی است که با آرد گندم درست می شود و استفاده از ان در ایام نوروز مرسوم است . برای اینکه بدانید دیدن سمنو در خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .
  فرودگاه هواپیما

  تعبیر دیدن هواپیما در خواب

  هواپیما ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . هواپیمای مسافربری یا هواپیمای جنگی .ممکن است خواب ببینیم سوار هواپیما شده ایم یا هواپیما سقوط کرده است . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید .
   ماهی

   تعبیر دیدن ماهی خام و پخته در خواب

   ماهی ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود مثل ماهیگری, ماهی خوردن و... که هر کدام تعابیری دارد. برای دانستن تعبیر دیدن ماهی با ما همراه باشید.
    تعبیر خواب

    تعبیر دیدن فیل در خواب

    شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید سوار بر فیل شده اید و یا گوشت فیل را می خورید . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.
     تعبیر خواب

     تعبیر دیدن فانوس در خواب

     فانوس ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب فانوس خاموش و یا خواب فانوش روشن را ببینیم. برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.
      فال

      تعبیر دیدن فال گرفتن در خواب

      شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب بینید کسی فال شما را می گیرد و یا شما فالگیری می کنید . برای دانستن تعبیر خواب فال با ما همراه باشید.
       تعبیر خواب

       تعبیر دیدن مرغابی در خواب

       مرغابی ها از پرندگان تخم گذاری هستند که در آب زندگی می کنند . مرغابی ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . برای دانستن تعبر خواب مرغابی با ما همراه باشید .
        تعبیر خواب

        تعبیر دیدن عبا در خواب

        شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید عبا دارید و یا در زیر عبا پنهان شده اید . برای اینکه بدانید خوابتان چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.
         تعبیر خواب

         تعبیر دیدن عبور کردن از جایی در خواب

         شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود را در حال عبور از رودخانه و یا یک پل ببینید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .
          خاک

          تعبیر دیدن کاه گل در خواب

          دیدن کاه گل در خواب تعابیری متفاوت دارد .معبران معتقدند دیدن کاه گل در خواب خوب نیست و تعبیر نیکی ندارد . برای دانستن تعبیر خواب کاه گل با ما همراه باشید .
           up