تربیت کودک

شرایط گرفتن حضانت فرزند

باتوجه به مبانی فقهی و قوانین کشورمان عاملی که باعث ایجاد حق حضانت فرزند برای والدین می‌شود، بلوغ کودک است.
    دادگاه

    شرایط لغو حضانت فرزندان

    متأسفانه در برخی موارد شاهد از هم پاشیدن زندگی زوجین و وقوع طلاق بین آن‌ها هستیم. حال آنکه حاصل ازدواج، غالبا فرزند یا فرزندانی است که گاهی بر سر نگهداری و حضانت آن‌ها بین والدین اختلافات شدیدی رخ می‌دهد. به همین دلیل، باید بررسی کنیم که منشأ حق حضانت والدین چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟
      up