پذیرش دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل از 27 مرداد

پذیرش دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل از 27 مرداد

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان گفت: پذیرش دانشجوهای کاردانی از 27 مرداد سال جاری  و پذیرش مقطع کارشناسی از  2 شهریور در دانشگاه علمی کاربردی استان اردبیل شروع می شود.
    up