ابراهیم صفری

مشکل رانندگان استیجاری رفع شود

عضو شورای شهر اردبیل گفت: با توجه به حقوق پائین رانندگان استیجاری امیدواریم مشکل این رانندگان برطرف شود.
    تاکسی

    سیاست‌های تشریقی؛ برنامه ای برای رانندگان که از کارتخوان استفاده می کنند

    رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی شهرداری مشگین شهر گفت: برای رانندگان که از کارتخوان استفاده می کنند سیاست های تشریقی برنامه ریزی می شود.
      up