تبدیل محل دفن زباله سرعین به بوستان

تبدیل محل دفن زباله سرعین به بوستان

شهردار سرعین گفت: برای توسعه فضای سبز شهری و کاشت درخت مکان دفن زباله سرعین جهت رفاه حال شهروندان و گردشگران به بوستان تبدیل خواهد شد.
    up