آسفالت

در 14 روستای شهرستان نیر عملیات آسفالت‌ریزی انجام می شود

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل گفت: امسال در 14 روستای شهرستان نیر عملیات آسفالت‌ریزی براساس طرح هادی تعریف شده، انجام می‌شود.
    فرهاد سبحانی

    به عشایر کشت وصنعت وام درجاسازی اعطا میشود

    مدیر کل بنیاد مسکن اردبیل گفت: باکمک منابع طبیعی وبنیاد مسکن مبلغ 25میلیون وام به عشایر کشت وصنعت داده میشود که بازپرداختی این وام 12ساله می باشد
      up