قدرت اخوان اکبری

کاهش ۲۷ درصدی مرگ‌ومیر ناشی از سوء مصرف موادمخدر در اردبیل

ارئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: مرگ‌ومیر ناشی از سوء مصرف موادمخدر در این استان طی سال گذشته ۲۷ درصد کاهش داشته است.
    up