کتاب

برنامه‌های ابتکاری برای افزایش سرانه مطالعه استان اجرا شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: برنامه‌های ابتکاری برای افزایش سرانه مطالعه استان اجرا شود.
    up