مسعود امامی یگانه

شهرداریها ساماندهی پسماند را با جدیت دنبال کنند

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری با اشاره به اینکه مدیریت پسماند شهری اعم از جمع آوری نخاله، تنظیف بموقع ، ملاک عمل ارزیابی شهرداریها خواهد بود، گفت: از همه شهرداریها خواسته شده جمع آوری و دفن بهداشتی پسماند را با فوریت و جدیدیت لازم در دستور کار قرار دهند.
  اقدامات صورت گرفته در محل دفن زباله اردبیل، مناسب ارزیابی شد

  در جریان بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و هیئت همراه؛

  اقدامات صورت گرفته در محل دفن زباله اردبیل، مناسب ارزیابی شد

  در جریان بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از محل دفن و ایستگاه موقت جمع‌آوری زباله اردبیل، اقدامات صورت گرفته از سوی مدیریت پسماند شهرداری در محل دفن زباله این شهر، مناسب ارزیابی شد.
   up