دانش آموز مدرسه

ویژگی کیف و کوله پشتی مناسب برای دانش آموزان

لوازم التحریر یکی از ملزومات امروزه خانواده هایی است که فرزند دانش‌آموز دارند. اما لوازم التحریر و کیف و کوله پشتی مناسب چه ویژگی دارد؟
    up