صنایع دستی قلم زنی

حل مشکلات بازارچه صنایع دستی اردبیل پیگیری می‌شود

سرپرست معاونت صنایع دستی استان اردبیل گفت: برای حمایت از صنعتگران فعال مشکلات در بازارچه صنایع دستی اردبیل پیگیری می‌شود.
    up