دام گاو

گاوداری شیری ۳ هزار راسی شرکت پگاه در عنبران تاسیس می‌شود

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: تامین زمین ۵۰ هکتاری و اختصاص حق‌آبه؛گاوداری شیری ۳ هزار راسی شرکت پگاه در عنبران تاسیس می‌شود.
  دام گاو

  موافقت اصولی گاوداری شیری ۳هزار راسی شستا در مشگین شهر صادر شد

  رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل گفت: موافقت اصولی گاوداری شیری ۳هزار راسی شستا در مشگین شهر صادر شد.
   دام گاو

   دومین موافقت اصولی گاوداری شیری ۳هزار راسی شستا درگرمی صادر شد

   رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل گفت: دومین موافقت اصولی گاوداری شیری ۳هزار راسی شستا درگرمی صادر شد.
    up