• شناسه خبر : 26510
  • تاریخ انتشار : 13 مرداد 1401 - 03:19

تازه ترین نقشه های سینوپتیک و تصاویر ماهواره نشان میدهند پهنه هایی از نیمه ی شمالی ایران از اوایل هفتهء آینده برابر با تاسوعا و عاشورای حسینی زیر نفوذ هوای بطور نسبی سرد و ناپایدار خواهند بود.

پیش بینی هوا در تاسوعا و عاشورا

هوا در تاسوعا و عاشورا چگونه خواهد بود؟


ناوه ی چرخندی پرقدرتی در شمال دریای سیاه بر فراز روسیه و شرق اروپا مستقر است که به خاطر گرفتاری در بلاکینگ (بن بست) تراز میانی جو طی روزهای متمادی در منطقه ماندگار خواهد بود. امواج زبانهء جنوبی این ناوه از حوالی ظهر شنبه غرب خزر و شمالغرب را زیر تاثیر قرار داده و با فرارفت هوای گرم و مرطوب از پهنه های آبی جنوب ایران شرایط مساعد ناپایداری در این مناطق به وجود خواهد آمد.

این سیستم با هوای سرد مستقر بر فراز قفقاز و شرق دریای سیاه همراهی میشود و به همین سبب از شب تاسوعای حسینی دما در غرب خزر و شمالغرب بطور چشمگیر کاهش می یابد و این افت دما در منطقه ی اردبیل و بلندیهای شرقی آن منتهی به گیلان بسیار محسوس بوده و شبحی از حال و هوای پاییزی را در اوج تابستان برای ساکنان این مناطق به تماشا خواهد گذاشت.

اثرهای این سیستم روز دوشنبه برابر با عاشورا و سه شنبه نیز ادامه می یابد.

حوالی ظهر عاشورا با تضعیف جریان پرفشار شمالی بطور موقت ابرها از هم باز شده و با وزش باد گرمیج هوای گرم با گرد و غبار اردبیل را در بر خواهد گرفت ولی از عصر دوباره منطقه زیر هوای سرد و مه آلود در بعضی نقاط بارش باران یا باران ریزه خواهد رفت.

باتوجه به نفوذ تراف ناوهء شمالی همچنان تا اواخر امروز چهارشنبه احتمال رگبارهای خفیف در نقاطی از غرب خزر ؛ مرکز و شرق اردبیل و البرز مرکزی هست.

مسعود وسیله


هواشناسی

هوای اردبیل در روزهای تاسوعا و عاشورادیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

up