• شناسه خبر : 45176
  • تاریخ انتشار : 12 دی 1399 - 10:12

نردبان ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده می شود .ممکن است خواب ببینیم از نردبان بالا می رویم یا از نردبان پایین می آییم . جنس نردبان ممکن است چوبی یا آهنی باشد . برای دانستن این تعابیر با ما همراه باشید .

تعبیر خواب
معبران تعابیر متفاوتی برای دیدت نردبان در خواب آورده اند .امام صادق درباره تعبیر خواب نردبان می گویند , اگر مردمانی خوب خواب نردبان ببینند نشان از پیروزی دارد . ابن سیرین می گوید اگر در خواب از نردبان گلی بالا رود, برای کارش خوب است .ابراهیم کرمانی می گفت از نردبان بالا رفتن به معنای رسیدن به منفعت است .

دیدن آن : حرص و آز و نارضایتی نردبان ایستاده : مراقب دزد باشید پائین آمدن از نردبان : دارابودن مقامی والا بالا رفتن از نردبان : بهتر شدن اوضاع مادی زندگیتان

تعبیر خواب نردبان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید، خوب است و تعبیر خواب شما می گوید در کار پیشرفت می کنید, و ارتقاء می یابید. اما پایین آمدن از نردبان خوب نیست چون تاویلی است از سقوط و نزول و تنزل شان و مقام.

اگر [ks نردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهای شماست و اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستی را, خبر می دهد. اگر از نردبانی بالا می روید که تا بی نهایت ادامه دارد,

و در خواب ندانید سر آن کجاست خوب نیست چون همان طور که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت, تا اعماق آسمان به مرگ تعبیر شده است.

تعبیر دیدن نردبان گلی در خواب

اگر خواب ببینید بر نردبان از گل و خشت می رفت، دلیل صلاح کار او است. اگر چوبین بود، دلیل ضعف دین است. اگر از سنگ وآهن بود، دلیل که بیننده قوت بیابد.

اگر خواب بیند که از نردبانی بالا رفت، دلیل بزرگی و منفعت بود. اگر بیند که از نردبان به زیر آمد، به خلاف این است.

یوسف نبی علیه السلام می گوید: دیدن نردبان در خواب یعنی کار بالا گیرد.

تعبیر خواب نردبان به روایت امام جعفر صادق

دیدن نردبان به خواب مردم مصلح را، دلیل ظفر بود بر دشمن و فاسق را دلیل منافقی بود.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up