آلودگی محیط زیست

نقشه رسیدن به هوای پاک

سیدمحمدمهدی میرزای
  شهر هوشمند

  رفع چالش های شهرنشینی با هوشمندسازی

  نویسنده: محمد رحیم مرتضوی
   شهرخوان

   ظرفیت‌های شهری برای آموزش شهروندی

   آموزش شهروندی اگرچه به اشکال مختلف از گذشته تاکنون در بیشتر کشورها متداول بوده است اما این روزها اقبال زیادی پیدا کرده است.
    معماری

    معماری انسان محور؛ پاسخی به نیاز کاربرانش

    فضا باید انسان را به مکث، تفکر، آرامش و پذیرفتن هویت و نقش‌های موثر دعوت کند.
     المان نقاشی دیواری

     طراحی شهری چه تاثیری بر هویت شهری دارد؟

     طراحی شهری از یک طرف باید حداقل خدمات و امکانات شهری را به طور یکسان در اختیار کلیه شهروندان قرار دهد. از طرف دیگر تنوع و امکان انتخاب، جایگزین های متفاوت برای گروه های مختلف جامعه را فراهم سازد.
      up