• شناسه خبر : 42158
  • تاریخ انتشار : 09 آذر 1399 - 10:09

قیچی ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود ممکن است خواب ببینیم لباسی را قیچی می کنیم و یا مویی را کوتاه می کنیم که هر کدام تعبیری دارد . در ادامه با ما همراه باشید .

تعبیر خواب
ابن سیرین درباره تعبیر خواب قیچی می گوید دیدن قیچی در خواب به معنای فرزند دار شدن است .از نظر معبران , به طور کلی دیدن قیچی در خواب خوب است و تعبیرش نیکو است .جابر مغربی دیدن قیچی را در خواب به معنای , خرید ملک می داند . در ادامه تعابیری متفاوت از قیچی در پرشین وی آورده شده است .

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای قیچی عبارتند از: ۱- مردی تقسیم کننده ۲- مردی اصیل و نجیب ۳- دوستی موافق و سازگار.

اگر خواب ببینی لباس خود را با قیچی بریده‌ای، یـعـنـی چیزی به تو می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر قیچی، شخصی است که چیزها را قسمت می‌کند. اگر در خواب ببینی به تو قیچی داده‌اند، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی،

جابر مغربی نیز می‌گوید:

تعبیرش این است که اگر اسب داری، اسب دیگری می‌خری و اگر مِلک داشته باشی، ملک دیگری خواهی خرید

اگر در خواب ببینی ریش خود را با قیچی اصلاح می‌کنی، یـعـنـی به کار سرپرستی و ریاست خودت بر خانه , رسیدگی خواهی کرد.

اگر ببینی موها یا لباس خودت را با قیچی بریده‌ای، تعبیرش خوب است،

اگر خواب ببینی ناخن خود را با قیچی [یا ناخنگیر] گرفته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود .

تعبیر خواب قیچی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری فتنه انگیز , و تفرقه انداز و موجب نفاق و جدایی. قیچی را اگر در خواب در دست داشته باشید, یا اگر در دست دیگری ببینید تعبیری متفاوت دارد ,

ولی به هر حال بیننده خواب یا عامل است یا معلول. قیچی تفتین و فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه است و چنانچه , در دست دیگری باشد خواب شما خبر می دهد که در مورد شما دو نفر متفقا فتنه می کنند.

اگر در دست شما باشد این شما هستید که به کمک دیگری فتنه می کنید و نفاق به وجود می آورید. مثلا با کمک, همسرتان یا خواهر و برادرتان. ممکن است این کار عمدی نباشد ولی به هر صورت هست. این تعبیر , در صورتی است که قیچی محور خواب باشد ولی اگر محور نباشد اثر کلی ندارد.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب قیچی مى‏گوید:

۱ـ دیدن قیچی در خواب ، نشانه بداقبالی است . زنان به همسران خود حسادت می ورزند و با آنان صادق نخواهند بود ، عشاق از یکدیگر جدا می شوند ، و بیهودگی بر افق افکار نقش می بندد .

۲ـ اگر خواب ببینید قیچی خود را تیز می کنید ، نشانه آن است که می کوشید کاری برخلاف احساسات خود انجام بدهید . ۳ـ دیدن قیچی شکسته در خواب ، نشانه روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است و همچنین جدایی از نزدیکان

۴ـ گم کردن قیچی در خواب ، علامت آن است که از کارهای نامساعد دوری خواهید کرددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up