• شناسه خبر : 42392
  • تاریخ انتشار : 11 آذر 1399 - 11:11

آشتی کردن در خواب نشان از خیر و نیکی دارد و معبران تعابیر خوبی برای آن بیان کرده اند . در این مطلب تعبیر خواب آشتی را به روایت ابن سیرین , مطیعی تهرانی و امام صادق مشاهده می کنید .

تعبیر خواب
ابن سیرین چنین می گوید که شاهد آشتی کردن در خواب دارای عمر طولانی می شود . تعبیر خواب آشتی, ابن سیرین نیز همین نظر را دارد و آشتی را نشانه طول عمر می داند . باید بدانید که اگر شخصی که , خواب آشتی کردن را دیده است زن باشد به این معناست که در آینده از چیزی نا امید می شود .

اگر شخص در خواب ببیند در آشتی با خشم و غضب کسی را به صلاح می خواند ، تعبیر چنین باشد که او را به, فساد و تبهکاری می خواند و می کشاند.

اگر در خواب دیده شود که شاهد آشتی کردن ، است تعبیر آن باشد که عمرش طولانی می شود.

اگر خواب ببیند در آشتی کسی را به فساد از دین دعوت کرد ، دلیل آن باشد که او را به طلاح و درستکاری, و خیر و راه راست می خواند.

آنلی بیتون می‌گوید:

خواب آشتی کردن نشانه محیطی صمیمی و گفتگوهای دوستانه است. اگر تاجری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که اجناس او بهای بیشتر پیدا خواهد کرد و اگر جوانان خواب آشتی, ببینند، نشانه وصال و نزدیکی است.

اگر خواب ببینید کسی بی توجه به خودخواهی شما طرح آشتی می‌ریزد، نشانه آن است که در اثر بی توجهی , به وظایف خود نزد دوستان شرمنده و سرافکنده‌اید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ابن سیرین آشتی را در خواب طول عمر تعبیر کرده است. آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز , صورتی نیکو می تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید, نشان آن است که بد او را می خواهید و کینه ای از او به دل دارید,

ولی اگر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر نبوده اید خوب است و این را می گوید که خیر و صلاح, در پیش دارید و می توانید برای یکدیگر مفید و موثر واقع شوید . اگر در خواب با کسی که اصلا او را, نمی شناسید آشتی کردید نشان آن است که کسی به شما نیکی می کند .

امام جعفر صادق علیه السلام نیز آشتی کردن در خواب را درازی عمر می دانسته اند.

تعبیر خواب آشتی به روایت امام جعفر صادق

آشتی کردن در خواب سه وجه دارد

درازی عمر

قوت و نیرو مندی

خلق و خو و اعتقاد پسندیده

لیلا برات: آشتی کردن با کسی به معنی این است که شما رقیبی بسیار سختگیر و غیرقابل بخشش در سر راه, خود دارید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در زندگی و آینده‌ی خود، کاری او را بسیار ناامید خواهد کرد.

لیلا برات: اگر تاجری چنین خوابی را ببیند، علامت آن است که اجناس او به قیمت بسیار بالاتری به فروش می‌روند.

بیتون می‌گوید: اگر زنی چنین خوابی ببیند، دلالت بر آن دارد که در آینده از امری ناامید خواهد شد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up