رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی استان اردبیل گفت: ۱۲۰ طرح تحقیقاتی و پژوهشی با همکاری و مشارکت دستگاه ‌های اجرایی و بخش خصوصی در استان اردبیل اجرایی و عملیاتی می ‌شود.

داوود شایقی

 

داود شایقی اظهار کرد: در جلسات متعدد شورای پژوهش استان طرح ‌های ارسالی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت تا از بین طرح‌ های متعدد پژوهشی ۱۲۰ مورد با مشخص شدن نام مجریان و عنوان پروژه برای اجرا انتخاب و به صاحبان آنها اعلام شود.

وی خاطرنشان کرد: بدون محدودیت قرار شد تا منابع مورد نیاز این طرح ‌های پژوهشی و تحقیقاتی پرداخت شود تا زمینه اجرا و عملیاتی شدن این طرح‌ ها را شاهد باشیم.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/46259