عکاس اردبیلی توانست در جشنواره عکس بین المللی روسیه دیپلم افتخار کسب کند.

نمایشگاه عکس

لطیف پورکریمی عکاس هنرمند و توانمند اردبیلی موفق به کسب دیپلم افتخار از جشنواره بین المللی
ماکسیم دیمیتریف روسیه شد.

پیش از این نیز آقای لطیف پور کریمی موفق به پذیرش ۶ عکس در جشنواره بین المللی خیام و همچنین ۳ اثر در جشنواره عکس فیلارمونیا کشور قرقیزستان شده بود.

آرزوی موفقیت های بیشتر برای این هنرمند خوب اردبیلی

  پرینت

https://shahrkhan.ir/46271