• شناسه خبر : 55679
  • تاریخ انتشار : 27 مرداد 1400 - 12:37

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید سوار بر فیل شده اید و یا گوشت فیل را می خورید . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

تعبیر خواب

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن فیل در خواب آورده اند . جابر مغربی سوار شدن بر فیل را ازدواج با زنی عجم می داند و خوردن شیر فیل را نشان از بدست آوردن مال می داند .ابن سیرین درباره تعبیر خواب فیل می گوید نشستن بر روی فیل به معنای ازدواج با زنی نابکار است . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

اگر خواب ببینی برای تماشا سوار فیلی شده‌ای که قدرت از آن اوست و مسلط می‌باشد، یـعـنـی با زنی «عجمی»عروسی می‌کنی که بر تو مسلط می‌شود ولی اگر تو بر فیل مسلط بودی، یـعـنـی تو بر زن مسلط می‌شوی.

اگر در خواب ببینی شیر فیل می‌خوری، یـعـنـی از شخص بزرگی مال و اموال به دست می‌آوری.

اگر ببینی فیل مسلحی از شهری به شهر دیگر می‌رود، یـعـنـی حکومت سرزمین به دست پادشاه دیگری می‌افتدو پادشاه قبلی را به هلاکت می‌رساند.اگر خواب ببینی سر تو مثل سر فیل شده است، یـعـنـی به مال و اموال و حکومت می‌رسی.

امام صادق (ع) درباره تعبیر خواب فیل می‌فرمایند:

تعبیرهای فیل عبارتند از: ۱- پادشاه «عجمی» ۲- مرد «غلام» ۳- مردی که چهارپا کرایه می‌دهد ۴- مرد با هیبت و با قوت۵- مرد حسود ۶- شخص ستمگر و خونخوار.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر موقع شب در خواب ببینی که سوار فیل شده‌ای، به این معنا است که شغل بزرگ و با سود و منفعتی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب فیل ابراهیم کرمانی
اگر خواب ببینی هنگام جنگ سوار فیل شده‌ای، یـعـنـی بر دشمنی بزرگ پیروز می‌شوی(برای این تعبیر به داستان اصحاب فیل استناد کرده‌اند) ‌‌‌‌‌

و اگر ببینی فیل در میدان جنگ افتاد و مُرد، یـعـنـی «پادشاه» آن سرزمین از دنیا می‌رود. اگر ببینی سوار فیلی شده‌ایکه خیلی مطیع و رام می‌باشد و سلاح نیز همراهش است، یـعـنـی پادشاه مردم عجمی می‌شوییا اینکه پادشاه مردم عجمی را شکست می‌دهی.اگر ببینی از پشت فیل افتاده‌ای، یـعـنـی دچار گرفتاری و بلای سختی می‌شوی.

اگر در خواب ببینی گوشت فیل خورده‌ای یا اینکه همراه خودت مقداری استخوان یا پوست فیل داشته‌ای،یـعـنـی به اندازه آن از «پادشاه» مردم «عجمی» مال و نعمت بدست می‌آوری.

تعبیر خواب فیل به روایت محمد بن سیرین

که فرق نیست هیج میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل. اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است،دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد.

اگر در خواب بیند که فیل را بکشت، به این معنا است که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید.اگر بیند که فیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود.

اگر خواب بیند که بر فیلی نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگری نشست، به این معنا استکه ازخدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود.

بیشتر بدانید تعبیر خواب فیل منوچهر مطیعی تهرانی
فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریباً ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیستو بیشتر آشنائی‌های ما به‌‌خصوص در کودکی با افسانه‌ها همراه بوده است. شاید به همین علت معبران ایرانیدر مورد فیل تعابیری نوشته‌اند که درست به نظر نمی‌‌آید.

مثلاً نوشته‌اند (فیل پادشاه عجم است و اگر سوار فیل باشید زن ایرانی می‌گیرید و چنانچه پیاده کنار فیل باشیدزن عجمی و ایرانی بر بیننده خواب چیره و مساط می‌شود.)

می‌بینید که فیل هیچ ارتباطی با زن ایرانی ندارد همین‌طور در موارد دیگر که پادشاه عجمی نمی‌تواند باشد.اما امروز با وجود کتاب‌ها و رادیو و تلوزیون شناخت ما از فیل بیشتر شده. فیل در رویاهای مانشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عین حال نرمش و ملایمت.

چنانچه در خواب ببینیم که سوار فیل شده‌ایم و آن حیوان عظیم‌الجثه از ما اطاعت می‌کند به قدرت و شوکت می‌رسیم.در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می‌کنیم و این ترقی، چشمگیر است.

اگر در خواب ببینیم گله‌ای فیل عبور می‌کند و ما به تماشا ایستاده‌ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخوردخواهیم داشت. اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته‌اید موقعیتی به‌دست می‌آوریدکه می‌توانید بزرگ شوید.

اگر خواب دیدید بر فیل سوار شدید که تعبیرش را نوشتم ولی اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی‌شوید.فیل دشمن نمی‌تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر دیدید که فیلی سر به دنبال شماگذاشته در جریان حادثه‌ای بزرگ قرار می‌گیرید که عظمت آن شما را می‌ترساند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up