وی افزود: مجموع واکسن تزریق شده در استان اردبیل در دو نوبت اول و دوم نیز یک میلیون 563 هزار و 225 واکسن بوده است که از این تعداد 872 هزار و 721 واکسن مربوط به نوبت اول، 681 هزار و 667 واکسن مربوط به نوبت دوم و 8 هزار و  837 واکسن مربوط به نوبت سوم می‌باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل با بیان اینکه در حال حاضر 82 بیمار تحت نظر هستند، ادامه داد: همچنین 37 بیمار کرونایی نیز با بهبودی نسبی از بیمارستان‌های استان اردبیل مرخص شدند.