• شناسه خبر : 46402
  • تاریخ انتشار : 30 دی 1399 - 10:55

شیطان ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم شیطان در قالب انسان به خوابمان آمده است و یا خواب ببینیم شیطان دستمان را گرفته و به جایی می برد . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

تعبیر خواب

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن شیطان در خواب آورده اند .حضرت دانیال می گوید جنگیدین با شیطان در خواب خیر است و صحبت کردن با او در خواب به معنای منحرف شدن می باشد . امام صادق شیطان را در خواب نشان از فساد و دشمن و حرام می داند .ابن سیرین درباره تعبیر خواب شیطان می گوید شیطان در خواب به معنای دشمنی حیله گر است و شکست دادنش در خواب به معنای دنداری شما می باشد . برای دانستن تعبیر کامل شیطان در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

اگر خواب ببینی همراه با شیطان غذا و نوشیدنی می‌خوری، یـعـنـی به گناه گرایش پیدا می‌کنی و از شیطان اطاعت خواهی کرد، ولی اگر بر خلاف این ببینی یـعـنـی به راه راست گرایش پیدا می‌کنی و از دستورات دینی پیروی خواهی کرد.

اگر ببینی شیطان را گرفته‌ای یا شیطان وارد شکم تو شده است، یـعـنـی به انجام گناه و فساد مشغول می‌شوی.

اگر ابلیس را در خواب ببیند ، دلیل بر دیدن دشمنی است دروغگو ، بی اعتقاد ، فریبکار بی شرم و نا امید از خوبیها و تیکیها که همواره دیگران را به بدی و شر می خواند و بر خورد نکردن با او مناسبتر است

اگر ببیند با شیطان جنگید و او را مغلوب کرد ، تعبیر آن باشد که به خیر و صلاح تمایل دارد

اگر خواب ببیند با ابلیس در گیر شد و شکست خورد ، به راه شر و فساد تمایل دارد

اگر در خواب ببیند با ابلیس سخن می گوید ، از راه الهی منحرف می شود و سر از اطاعت پروردگار باز می زند

اگر ببیند ابلیس نصیحتش می کند و او خشنود است ، تعبیر چنان است که هم به مال و هم به تن و جان او آسیب می رسد

اگر ببیند ابلیس دست او را گرفت و به جایی برد ، دلیل انست که به گناهی بزرگ دست خواهد زد و اگر در خواب لفظ استغفار بر لب ْورده باشد پس از گناه به نصیحت خیر خواهی از گناه باز خواهد گشت

اگر ببیند بر کردن ابلیس زنجیر می گذارد ، در راه دین میان اهل رستگاری به شادمانی می رسد

اگر در خواب ابلیس را در مانده ببیند دلیل آن بلشد که علما و درستکاران و صالحان به توفیق خواهند رسید

تعبیر خواب شیطان امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای شیطان عبارتند از: ۱- دیدار دشمن ۲- فساد و تباهی در دین ۳- شهوت و هوی و هوس نفسانی ۴- دوری از طاعت و بندگی خداوند ۵- از انسان‌های درستکار دوری کردن ۶- مصرف چیزی حرام

ابن سیرین درباره تعبیر خواب شیطان می‌گوید:

تعبیر شیطان، دشمن حیله‌گر و فریفته می‌باشد.

اگر خواب ببینی شیطان به تو متصل شده و تماس گرفته است، یـعـنـی باید از گناه توبه کنی تا دشمنانت تو را شکست ندهند.

تعبیر جنگ با شیطان در خواب
اگر در خواب ببینی با شیطان جنگ کرده‌ای و او را شکست داده‌ای، یـعـنـی در دینداری محکم و پایدار هستی.

تعبیر خواب شیطان ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی با شیطان ارتباط و مصاحبت برقرار کردی، یـعـنـی گناه بزرگی انجام می‌دهی . اگر ببینی با شیاطین صحبت می‌کنی، یـعـنـی با دشمنان افراد درستکار متحد خواهی بود و خداوند شما را به خواسته‌هایتان نمی‌رساند.

اگر خواب ببینی شیاطین تو را به اسیری می‌برند، یـعـنـی به رسوائی مشهور می‌شوی. اگر ببینی شیطان لباس تو را درآورد، یـعـنـی اگر مقام و مسئول کاری باشی از کار بر کنار می‌شوی، یا اگر زمیندار و صاحب و ملک و املاک باشی دچار محنت و بلا می‌شوی

اگر ببینی شیطان شاد و بانشاط می‌باشد، یـعـنـی به فساد و شهوت و هوی و هوس مشغول می‌شوی، ولی اگر او را غمگین ببینی، یـعـنـی به درستکاری و عبادت مشغول می‌شوی .

دیدن شیطان در خواب ، نشانه روبرو شدن با حوادثی دهشتناک است. برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می کنید.

تعبیر کشتن شیطان در خواب

اگر در خواب شیطان را بکشید ، نشانه آن است که برای یافتن جایگاهی مناسب تر در زندگی ، دوستان بی قید و بند خود را ترک می گویید.

اگر ابلیس در غالب ادیبی به خواب شما بیاید ، نشانه آن است که باید از دوستان چاپلوس و ریاکار دوری کنید.

اگر شیطان در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بیاید ، نشانه آن است که قادر نخواهید شد از نفوذ خود برای ارتقاء مقام دیگران استفاده کنید.

اگر خواب ببینید ابلیس آهنگین و آرام در گوش شما زمزمه می کند ، نشانه آن است که در برابر وسوسه های شیطانی تسلیم خواهید شد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up