• شناسه خبر : 46048
  • تاریخ انتشار : 26 دی 1399 - 09:26

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببنید از همسر خود طلاق گرفته اید و یا قصد طلاق دادن او را دارید . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.

طلاق

معبران تعابیر متفاوتی برای طلاق دادن در خواب آورده اند . امام صادق معتقد است طلاق دادن همسر در خواب یعنی از انجام کاری پشیمان می شوید . ابن سیرین هم درباره تعبیر خواب طلاق می گوید طلاق دادن زن در خواب اگر یک همسر داشته باشی بزرگی تعبیر می شود .برای دانستن تعبیر کامل طلاق با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب طلاق از نظر معبران
در رابطه با تعبیر خواب باید بدانید که تعبیر خواب حقیقت دارد و پیامبر اسلام هم این موضوع را مطرح کرده اند البته در صورتیکه به درستی تعبیر شود .اما گاهی افراد از طریق کف بینی مطالبی می شنوند که باید گفت که کف بینی به هیچ وجه صحت ندارد و خرافات است . مثلا موضوع طلاق گرفتن در تعابیر خواب آورده شده است ولی اگر کف بینی به بیان این موضوع پرداخت بدانید که کاملا دروغ است .

روایت امام جعفر صادق درباره تعبیر خواب طلاق

چنانچه در خواب ببینی زن خود را طلاق داده‌ای، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که باعث می شود پشیمان شوی ،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی «طلاق خلع» بین شما بوجود آمد، یـعـنـی ثروتمند می‌شوی.

تعبیر خواب طلاق به روایت محمد بن سیرین

اگر یک زن بیشتر نداشته باشی و در خواب ببینی که او را طلاق داده‌ای، تعبیرش شرافت و بزرگی می‌باشد، ولی اگر زن دیگری داشته باشی، تعبیرش این است که از بزرگی تو کم می شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

جدا شدن از همسر به معنای خطر آتش سوزی می باشد.

نود درصد کسانی که همسر خویش را طلاق می دهند یا ازدواج هایی که به متارکه و جدایی می انجامد همراه با ندامت و ملامت و پشیمانی و سرزنش است و به همین علت است که غالبا رجوع اتفاق می افتد و زوجین با ابراز پشیمانی به سوی یکدیگر باز می گردند به خصوص اگر صاحب فرزند یا فرزندانی باشند. زمینه تعبیر فوق و اطلاق ندامت به امر طلاق در خواب نیز همین است. چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده اید کاری می کنید که از انجام آن خشنود نمی شوید.شما را ملامت می کنند

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب طلاق می گوید :

چنانچه خواب ببینید همسر خود را طلاق داده اید ، نشانه آن است که شریک زندگی خود را دوست ندارید .

طلاق گرفتن به این معنا است که شما را به خاطر یک خطا تنبیه می کنند.

آنلی بیتون می گوید :

اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می شوند ، به این معنا است که در اثر بی وفایی عشاق گوشه گیر می شود.

تعبیر خواب تصمیم به طلاق

تعبیر خواب طلاق به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می خواهید طلاق بدهید غصه و اندوهی دارید که تلاش می کنید از رنج آن برهید.

اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده تعبیر عینا همین است که گفتیم. باز هم شما غم و اندوهی دارید که می کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از انقیاد رهید و راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up