• شناسه خبر : 5590
  • تاریخ انتشار : 10 دی 1398 - 01:03

در روزهای اخیر در پی قطع و بریده شدن چند درخت در خیاو چایی شهرمان مسئولان و عاملان و متصدیان رسیدگی به این مقوله، آماج تیرهای شماتت و انتقاد و پیشنهاد شده اند.

قطع درخت

زهره نورمحمدی

در روزهای اخیر در پی قطع و بریده شدن چند درخت در خیاو چایی شهرمان مسئولان و عاملان و متصدیان رسیدگی به این مقوله، آماج تیرهای شماتت و انتقاد و پیشنهاد شده اند …

در ابتدای درد دل و سخنم با مردم شهرم لازم میدانم بنویسم هیچ جانبداری ای به هیچ عنوان از شخص یا اشخاصی نکرده و نمیکنم و نیز قصد کمرنگ کردن و بی اهمیت جلوه دادن این اتفاقات اخیر را ندارم و میخواهم و امیدوارم چیزی که مینویسم مورد فهمِ درست و برداشت ِ صائب گردد … در اینکه قطع درختان و از بین بردن فضای سبز کاری قبیح و غم انگیز است هیچ شکی نیست و جای هیچگونه توجیه و دفاعی ندارد… اما

همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی

نگهی به خویشتن کن که همه گناه داری

ما شهروندان چقدر عامل به اعمال انسانی و درست در حیطه ی انجام وظایف شهروندی هستیم ؟ چقدر وجدان فردی و جمعی مان فعال است و تا چه حد در رعایت باید ها و نبایدهای شهروندی احساس مسئولیت میکنیم ؟ کداممان فراتر از چند وجب جلوی خانه و حریم خود را دیده ایم و میبینیم ؟!!

در مقابل اینهمه پیچش مو و اشارتهای ابروی دیگران دیدن !!! خودمان چقدر عارف هستیم ؟؟!!! به گمانم کمی خنده دار است که تا موردی و مشکلی از جانب دیگران میبینیم سریع در پی تخریب و جراحت زدن بر آییم و بالفور در فضای مجازی شبیخون راه بیندازیم و خودمان را دلسوز و عاشق و مسئول جلوه دهیم !!! چقدر هر کداممان نسبت به شهرمان در زمینه ی بهداشت شهری و پاکیزگی آن فعال هستیم؟؟

این جوبهای پر از آشغال! این درختان ملبّس به کیسه ی نایلونها ! این پاکتهای پفک و چیبس! این بطریها و شیشه های نوشابه و ظرف آب معدنیها! این دستمالهای کاغذی مصرف شده در سطح خیاو چایی از آسمان باریده اند؟؟؟؟

اینها را من و توی شهروند ریخته ایم آنهنگام که ابدا به فکر درختان خیاو چایی و زیباییشان نبودیم !!! ما واعظ غیر متعظ هستیم ،ما اهل تضاد هستیم ،کم داشتها و ناکامیهای شهرمان را عمدتا دوست داریم از جانب دیگران ببینیم و حاضر نیستیم کمی نیز به بدعهدی خود بیندیشیم! ما اهل سرکوب کردنیم اما فقط سرکوب دیگران و اعمی به عیب خود و احول به عیب دیگران ! به وقت لزوم سریع اهل انتقاد شده و جوگیر میشویم و خوب کاستیها و تقصیرات را انشا میکنیم اما دریغ از پذیرش کوتاهیهای خود!

شهروندان عزیزم امید رهایی نیست و نخواهد بود وقتی همه دیوار باشیم …

بیایید گاهی وقتی به دیگران جوالدوز میزنیم یک سوزن نیز به خودمان بزنیم

تیغ خود را نیز ببینیم نه فقط ناخن دیگران را …دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up