• شناسه خبر : 72129
  • تاریخ انتشار : 29 فروردین 1402 - 12:17

طبق مصوبه جدید مجلس نرخ تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

هزینه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالیاتی

نرخ کارمزد و تعرفه شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی

موضوع بند – تبصره 6 قانون بودحه سال 1402 کشور

نظر به اینکه طبق بند ج تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مقرر گردیده است: ” نرخ کارمزد و تعرفه شرکت های معتمد ارائه دخنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می شود.
معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش افزوده وصولی از طریق سامانه مودیان به ردیف درآمدی سازمان واریز می شود تا صرفا برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور هزینه شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد 63 و 63 قانون محاسبات عمومی مسترد میشود.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیلدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up